© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Zomercarrousel (1) 2014 bij RC. Purmerend

TEXT HANS AUPERS & FOTO JAAP BOS

C:\Users\Computer\Pictures\2014-07-15CarPrend\IMG_9135.JPG

IMG_9126Onze club bijt het spits af, de eerste zomercarrousel van 2014 is bij ons: alle Waterlandse rotaryclubs zijn bij ons te gast: we noteren 71 aanwezigen!

De nog kersverse voorzitter Hans de Boer stelt zich netjes voor en meldt dat de gastclub de wijn schenkt, hetgeen met applaus wordt begroet.

3-minutenspreker Frans Wisman vertelt over het gezamenlijke Rotaryproject ‘NazomerConcert’ in september en (kaasmaker en sponsor) Henry Willig van rc Monnickendam deelt de info uit.

C:\Users\Computer\Pictures\2014-07-15CarPrend\IMG_9128.JPGMay Lan Kam kondigt, mede namens de afwezige organisator Henk Velink, de jaarlijkse fietstocht aan. Op zondag 31 augustus aanstaande fietsen rotariërs met hun kinderen, vrienden, buren en bekenden voor 2 watertanks in Nakuru, Kenia. De intekenlijst gaan rond, echter op tafel 1 vindt al een hapering plaats waardoor de lijst niet verder de zaal ingaat…

Aan het eind van de bijeenkomst wordt de trekking gehouden van de loterij, waarvoor nu de lootjes worden verkocht. Opbrengst eveneens voor bovengenoemd doel.

Na de maaltijd kondigt de voorzitter de spreker van deze bijeenkomst aan: Theo Reuzenaar, dijkenspecialist van het Hoogheemraadschap HHNK die ons gaat vertellen over zijn ervaringen in Engeland, begin van dit jaar.

Het kan ons niet ontgaan zijn, sinds half januari 2014 stonden grote delen van het graafschap Sommerset in Zuid Engeland, blank. Een overstroming van jewelste veroorzaakt door de aanhoudende regen, een slecht dijkensysteem en het ontbreken van een infrastructuur met dijkbewaking enz, zoals we dat in Nederland kennen. Er was ook al jaren niet meer gebaggerd.

IMG_9150Theo was, op verzoek van de Engelsen, op aanwijzing van ons ministerie en de provincie met een klein team naar Sommerset getogen om ze aldaar van advies te dienen. Het viel lang niet mee: na enkele inspectievluchten per helikopter bleek al snel de omvang van de ramp. Het is handig als je water naar een plek kan pompen waar het niet in de weg zit (zoals we inmiddels in Nederland polders als tijdelijke waterberging hebben aangewezen) maar dat heb je daar niet.

Op de grond bleek dat de staat van vele dijken buitengewoon bedroevend was: veel kommer- en kwelwater door de dijken heen. Er werd vrolijk met zwaar materieel over dijken gereden die daar ook niet beter van werden, kortom een en al ellende.

Veel van wat er werd gedaan was om de mensen, die niet konden begrijpen waarom de ellende zo lang moest duren, het gevoel te geven dat er wat aan gedaan werd. Overigens zonder resultaat. Wij begrepen dat Theo, die daar met zijn kompanen een rapport over heeft geschreven, hier niet erg blij van werd. Wij, als leken, kunnen een mening hebben over de noodzaak van Hoogheemraadschappen, Waterschappen, dijkgrafen, dijkbewaking, etc. maar dat is er allemaal niet in het Verenigd Koninkrijk. Laten we daar maar zuinig op zijn, Aldus Theo Reuzenaar, die ook vindt dat we zelf ook wat beter naar de kwaliteit van onze eigen dijken zouden moeten kijken en er geld voor moeten uittrekken om dat op orde te krijgen. Terwijl wij momenteel een flink aantal meters onder Amsterdams Peil bijeenzitten, voelt deze opmerking een beetje ongemakkelijk…

Na dit interessante relaas van Theo, die als dank voor zijn optreden een paar flessen wijn krijgt, wordt de trekking van de loterij gehouden. De opbrengst is 401 euro, bijna genoeg voor 1 Nakuru watertank!

De voorzitter besluit de bijeenkomst met de mededeling dat de volgende bijeenkomst wordt gehouden bij de rotary club Landsmeer, niet op dinsdag, maar op woensdag 23 juli 2014.