© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotaract Purmerend–Waterland zet zich in voor Bawku

Rotaract Purmerend–Waterland zet zich in voor Bawku

Rotaract-club Purmerend-Waterland zal dit jaar op Koninginnedag geld inzamelen

ten gunste van de stichting ‘Vrienden van Bawku’.

Stichting ‘Vrienden van Bawku’ heeft als doel de uitwisseling van kennis van Nederlandse medici met het medisch personeel in Bawku te stimuleren, te coördineren en de financiën daarvoor bijeen te brengen. De leden van Rotaract Purmerend-Waterland zien in deze stichting, waarbij kennisoverdracht centraal staat, een prima ‘goed doel’ om zich voor in te zetten. De leden van de Rotaract club zullen er dan ook alles aan doen om aanstaande Koninginnedag zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen door middel van een rommelmarktverkoop.

Bawku is een kleine plaats in een van de armste gebieden van het Afrikaanse Ghana, met een ziekenhuis dat 460.000 Afrikanen bedient. Eerdergenoemde stichting werkt vanuit de overtuiging dat wij hier in Westen niet moeten bepalen welke hulp nodig is. De mensen in Bawku geven dit zelf aan, en ‘Vrienden van Bawku’ gaat er dan ook van uit dat het op langere termijn het beste is als het medisch personeel leert om zelfstandig te handelen. Uit dat oogpunt zijn de afgelopen jaren meerdere specialisten - bijvoorbeeld chirurgen, fysiotherapeuten, gynaecologen, tandartsen – uit onze regio uitgezonden. Uiteraard is dit zeer kostbaar, en ziet de stichting een extra financiële ondersteuning van harte tegemoet!

De leden van Rotaract-Waterland hebben juist voor dit project gekozen vanwege het achterliggende idealistische idee van kennisoverdracht. Dit is namelijk heel wat anders dan het sturen van ‘een zak met geld’, waarvan je niet weet wat er mee wordt gedaan. Het overbrengen van kennis wordt gezien als een betrouwbare diepte-investering.

Het plan is als volgt. Vooraf zullen goede, bruikbare spullen met enige waarde worden ingezameld op bepaalde momenten op een centraal gelegen locatie in Purmerend. Vervolgens zullen de artikelen op waarde worden geschat, en verkocht worden op de rommelmarkt op de Koemarkt. Het gaat dus om producten die in een redelijke staat verkeren, en nog daadwerkelijk wat op kunnen brengen.

De inzamelmomenten zijn:

14 april 11.00-14.00 uur

19 april 16.00-19.00 uur

24 april 20.00-21.30 uur

Locatie: voormalige pand Drukkerij Rijser, Weerwal 8, te Purmerend.

De leden van Rotaract-Purmerend zullen op deze momenten klaar staan om uw bruikbare spullen in ontvangst te nemen.

N.B. Rotaract is een vereniging die streeft naar een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf, door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en veel projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten. En natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid en plezier! De leden van Rotaract zijn mannen en vrouwen tussen de 18 en 30 jaar oud; studerend of werkend. Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik.

Meer informatie via e-mail: Rona.Uitentuis@student.uva.nl