© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Zomercarrousel 2018 bij . . .

Kop 18-19.png

PURMEREND, 24 JULI 2018

Tekst: HdW./ foto: JB

IMG_6335.JPGDeze keer was het aan onze club, Rotaryclub Purmerend, het spits af te bijten en de eerste carrousel van zomer 2018 te organiseren. Met 37 Rotarians was de opkomst misschien niet overweldigend, maar de leden van de verschillende clubs hadden zich deze keer goed over de tafels verdeeld en de sfeer was uitstekend.

Om 18.20 uur opende voorzitter Gerrit Spekman de avond en heette alle aanwezigen hartelijk welkom.

IMG_6244.JPGDik Marijnen was de eerste 3 minuten-spreker van deze Zomercarrousel. Hij vertelde dat hij afgelopen zaterdag door Jaap Bos was uitgenodigd het akkerbouwbedrijf van Jaap, inmiddels overgegaan op diens zoon, te bekijken. Vanwege de droogte was het nu al hoog tijd de tarwe van het land te halen. Dik spreekt van een indrukwekkend gebeuren op een indrukwekkend bedrijf. Dik benadrukte nog maar eens het belang van de akkerbouw als een van de belangrijkste onderdelen van de voedselketen.

IMG_6343.JPGHierna vroeg Marco Bijl van Club Weidevenne aandacht voor de Canal Pride waar Rotary dit keer voor het eerst met een boot aan deelneemt. “We gaan met 40 mensen de LHBT-mensen een hart onder de riem steken”, zo betoogde hij. Maar..... financieel is het nog niet helemaal rond. Marco had petjes met Rotarylogo te koop waarmee het financiële gat hoopt te verkleinen. Tijdens elke bijeenkomst van deze hele Zomercarrousel kunnen leden via het aanschaffen van zo’n pet, het project ondersteunen.

IMG_6345.JPGPiet van Maurik riep vervolgens iedereen op om op 13 november deel te nemen aan de dilemma-avond die de districtscommissie vocational organiseert. Onder meer Carola de Ruijter, Marco Bijl en Piet zelf doen de organisatie. De dilemma-avond wordt gehouden bij Burggolf.

Voorzitter Gerrit Spekman wees op de fietspuzzeltocht voor water die Rotaryclub Purmerend elk jaar organiseert. Dit jaar is die op zondag 26 augustus. Uiteraard is het van belang zoveel mogelijk deelnemers aan de start te hebben. Aan het eind van de avond deelde Henk Velink flyers met informatie hierover uit.

Na een prima maaltijd gaf Gerrit Spekman de spreker van de avond, Coos Wessels, het woord. Coos verraste meteen al met de titel van zijn voordracht ‘Van stoelgang naar vooruitgang’.

IMG_6358.JPGHij is eigenaar van Cirtec, een bedrijf dat zich in 2010 in Purmerend heeft gevestigd en is gespecialiseerd in het terugwinnen van grondstoffen voor hergebruik. Want, zegt Coos, “alles raakt op”. Gelukkig ontwikkelt de wereldeconomie zich langzaam maar zeker van een lineaire, via een hergebruik- naar een circulaire economie. Coos gaf een aantal voorbeelden van het terugwinnen van grondstoffen zoals dat kan met zwavel bij de verbranding van kolen. Uit de as hiervan is weer aluminium terug te halen. Gelukkig ook zijn steeds meer mensen bereid geld uit te geven voor een schone economie.

Maar de inleiding van Coos stond vooral in het teken van cellulose, een stof waar we allemaal mee te maken hebben. En dan met name in de vorm van toiletpapier, waarvan cellulose het voornaamste bestanddeel is. Per persoon zijn we goed voor 12-18 kg per jaar. In Nederland gaat per dag 22.000 km toiletpapier het riool in.

Gelukkig zien we inmiddels kans het grootste deel daarvan weer boven water te halen via rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals er bijvoorbeeld een dichtbij in de Beemster staat. Het rioolwater ondergaat daar een heel proces dat er ten slotte toe leidt dat het gezuiverde water weer veilig naar het oppervlaktewater kan worden teruggepompt.

Maar eerst moeten de grotere voorwerpen zoals blikjes, betaalpasjes, etc. (hoe bestaat het) eruit worden gefilterd. Daarna wordt het zand eruit afgevangen. Het water komt vervolgens in voorbezinktanks waaruit tenslotte slib overblijft. In beluchtingtanks ondergaat dit slib dan een biologische zuivering door bacteriën. Zo zijn bijvoorbeeld methaan, fosfaten en nitraten er weer uit terug te winnen. Cirtec houdt zich onder meer ook bezig met het terugdringen van het energiegebruik bij de beluchting van het slib.

De cellulose die uiteindelijk overblijft is te gebruiken als grondstof voor bio-plastic. Maar er kan ook gas uit cellulose gewonnen worden. Restproducten zijn onder meer te gebruiken bij de productie van matras-vullingen, asfalt en glasvezel. Er is wereldwijd veel vraag naar cellulose.

Tegen het einde van zijn inleiding ging Coos ook nog even in op enkele nieuwe speerpunten in het beleid voor oppervlaktewater. Dan gaat het over het belang van het verwijderen van microplastics, zoals die bijvoorbeeld zijn toegevoegd aan tandpasta. Zelf zijn Coos en zijn bedrijf nauw betrokken bij het verwijderen van medicijnresten uit het rioolwater. In 2025 moet er een start gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat de 140.000 kg aan medicijnen die dagelijks in het riool verdwijnen het oppervlaktewater niet meer kunnen bereiken. Met een zeer groot aantal partners waaronder ook universiteiten wordt hieraan gewerkt.

IMG_6356.JPG

Om 20.05 uur bedankte de voorzitter de inleider van de avond voor zijn meer dan interessante betoog. Ook deze keer zette hij zijn dankwoorden kracht bij met een kistje wijn dat dankbaar in ontvangst genomen werd.