© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Afscheid Erwin en May Lan

Verslag clubavond 2 dec. 2014

TEXT: PEGGY ROLVINK / FOTO: JAAP BOS

Welkom

Hans de Boer opent de avond. Er is een behoorlijk grote opkomst. Hans koppelt terug dat gouverneur Willem v.d. Mark vorige week had genoten van onze Rotary avond en ook van de Music in Me vertolking door het dochtertje van Peggy Rolvink. Natuurlijk is er vanavond speciale aandacht voor May Lan Kam en Erwin Kooy die afscheid van ons nemen.

Drie minuten

IMG_2833.JPGFrans Wisman houdt een 3 minuten praatje en verwijst naar de bijeenkomst afgelopen vrijdag bij de Provinciale Staten waarin degenen die zich hadden aangemeld aangenaam verrast waren door het prachtig gerenoveerde provinciehuis. Tevens werden we welkom geheten door de Commissaris van de Koning de heer J. Remkes. Hij nam ruim te tijd voor al onze vragen en gaf aan zelf ook ooit 4 jaar lid te zijn geweest van Rotary.

Afscheid Erwin en May Lan

IMG_2845.JPGErwin biedt samen met May Lan de wijn van deze avond aan. Hij geeft aan na 14 jaar Rotary te verlaten. Zijn werkzaamheden zijn veelomvattend en kosten heel veel reistijd waardoor het nagenoeg niet meer mogelijk is de avonden bij te wonen. Om een idee te geven, het afgelopen jaar heeft hij 400.000 km gevlogen (hoeveel keer is dat exact de aarde rond?). Kortom, de keuze die hij moet maken tussen een miljardenbusiness of zijn vrinden is moeilijk maar heeft het kwartje toch de andere kant op laten rollen.

.

IMG_2864.JPGMay Lan geeft aan dat ze sinds enige tijd een prachtige baan heeft bij ACTA. Hierin komt al haar expertise van haar voorgaande jaren tot zijn recht. Zij mag haar deskundigheid inzetten op allerlei gebied waaronder second opinions. Haar grote verantwoordelijkheid voor haar werk en haar standpunt niet te laat op clubavonden te willen komen, hebben haar doen besluiten na 17 jaar afscheid te nemen van Rotary. May Lan heeft zich altijd enorm ingezet voor Rotary en de goede zaak. Wij zijn haar daarvoor zeer dankbaar.

Erwin en May Lan, wij gaan jullie missen (niet als kiespijn hoor!, flauw grapje van de notulist).

.

Verder houdt Jan Lucas Ket een kort maar indrukwekkend betoog over de noodzaak van het aantrekken van nieuwe leden. Via bijgaande link kan een ieder zijn presentatie nalezen. https://app.box.com/s/ospw58l36vpb5yjirxaj

En plotseling is daar Sinterklaas

IMG_2917.JPGIMG_2877.JPGPlotseling werden wij opgeschrikt door gebonk op de ramen. Niemand minder dan Sinterklaas en zijn Piet stonden voor de deur. Zijn ros was ingeruild voor een vehikel op 4 wielen dat ook nog danig in de weg stond, maar Henk Velink, die tenslotte van de dieren is, zorgde voor verplaatsing van het ros. Sinterklaas is blij weer bij ons te zijn en geeft aan “Wat willen we met Rotary” om maar even een statement van onze gouverneur aan te halen. Wellicht wordt het eens tijd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Bart Tishauser zal deze week een mail verzenden aan een ieder met de vraag zijn/haar mening te geven op een aantal onderwerpen. Hierover zal dan volgende week uitvoerig worden ingegaan middels een thema-avond/discussie. Het zou fijn zijn als dan zo veel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Sinterklaas deelt de lijsten voor het flyeren en voor de Santa Run uit met het verzoek aan te geven waaraan je kunt deelnemen.

En hoe Sinterklaas het toch weer heeft gered in deze zeer hectische tijden met een andere functie, en rond de feestdagen weer een actueel rijm voor velen in elkaar te zetten, kan op bewondering bij velen leiden.

Voor een ieder is een bijzonder aardig presentje meegebracht en Felix Groot krijgt zelfs een privé bezoek aan huis van onze Sint. Via deze weg zeg ik hulde voor Sinterkees, pardon Sinterklaas!!!

.

.collage4.jpg

.

Onze voorzitter sluit de avond in stijl af met een kermisachtig Sinterklaaslied.