© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Music is my Therapy

VERSLAG VAN DE SPECIALE CLUBAVOND VAN DINSDAG 7 FEBRUARI IN DE PURMARYN.

Tekst: GS / foto: JB

IMG_4436.JPGOm klokslag 18:15 uur opent onze voorzitter Hans de Weerd deze bijzondere avond in het restaurant van theater de Purmaryn en heet Esther Dam, directeur van de Muziekschool en heer de Bruin welkom.

Dan geeft Hans het woord aan Miep Boerkamp, die ons namens de Purmaryn tijdens het diner een drankje aanbied en het erg leuk vind om onze inleider van vanavond de vloer te geven in de kleine zaal van het theater en dat daarbij ook de mogelijk geschapen werd om de muziekschool haar gasten te laten uitnodigen.

IMG_4441.JPGZoals het er op dit moment uitziet, vertelt Miep, gaan er naast 35 leden en partners van onze RC Purmerend, ook nog eens ca. 140 genodigden komen van de scholen die nauw samenwerken met de Muziekschool in Waterland. Een enorme opkomst dus voor deze thema-avond met als spreker klinisch neuromusicoloog Artur Jaschke.

Dan wordt een heerlijke carpaccio uitgeserveerd als voorgerecht en tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht geeft onze voorzitter aan Esther Dam, directeur van de Muziekschool even het woord. Zij is zeer dankbaar dat de Rotaryclub Purmerend de gelegenheid heeft geboden om deze avond op zo’n grote schaal te organiseren en dat daar zoveel docenten van de scholen in de 5 gemeenten van Waterland uitgenodigd konden worden.

IMG_4445.JPGZij vertelt ook nog over de schenking van een groot geldbedrag door de Rotaryclub een goed jaar geleden aan de Muziekschool en dat mede met behulp van dat bedrag de school inmiddels een 2400 ! instrumenten in haar bezit heeft om uit te lenen aan de omliggende scholen t.b.v. het muziekonderwijs. Zij wil ook graag dat muziek bereikbaar moet kunnen zijn voor alle kinderen in de regio. Er zijn inmiddels met 30 scholen vaste afspraken om muzieklessen te leveren. Fijn is het ook dat zoveel scholen op de uitnodiging voor vanavond hebben gereageerd en dat er zelfs een school bij is die vanavond met 12 personen aanwezig is.

Esther Dam sluit haar woord af met de mededeling dat in het voorprogramma speciale aandacht uitgaat naar het Waterlands jeugdorkest, dat met een groot deel van hun vaste bezetting (30 leden!) ons 3 nummers ten gehore zullen brengen.

IMG_4450.JPGHans de Weerd geeft dan nog het woord aan de enige 3-minutenspreker van vanavond en dat is Kees Oudewortel die ons een bericht voorleest , welke hij vanmiddag van onze vrienden uit Erfurt heeft mogen ontvangen, waarbij aangetekend dat ons vorstenpaar in Erfurt verblijft en onze Rotaryclub node wordt gemist. Waarvan akte!

Tevens meldt Kees dat voor het Vlielandkamp er invulling is voor 2 kinderen.

IMG_4472.JPGOm 19:35 uur nemen we allen in de kleine zaal plaats waar het Waterlands Jeugdorkest met als dirigent Peter Vinke ons nogmaals wordt voorgesteld door Hans de Weerd. Het jeugdorkest speelt 3 betoverende muziekstukken en een ieder in de zaal is behoorlijk onder de indruk van het mooie samenspel wat ten gehore wordt gebracht.

Daarna is het de beurt aan Artur Jaschke, die als zoon van een Poolse moeder en Noorse vader ons in perfect Nederlands de voordracht geeft met de naam “Music is my Therapy”. Het wordt een wervelende voordracht met veel kwinkslagen en een uitstekend gevoel voor het volledig opeisen van de aandacht van alle toehoorders.

IMG_4491.JPGHet gaat terug naar het eerste geluid van de oerknal ca. 13,7 biljoen jaar geleden, tot aan autistische mensen die niet kunnen praten maar wel bij het horen van muziek kunnen zingen en mensen met de ziekte van Parkinson die nauwelijks kunnen lopen en die op een muziekstuk opeens een dansje kunnen opvoeren. Heel opmerkelijk en Artur legt ons uit hoe dat komt en toont vele dia’s van de menselijke hersenen met in kleur de reacties die muziek leveren aan deze hersenen. De zaal is er stil van en weet niet wat ze zien.

Als afsluiting doet Artur nog een kort spel met de hele zaal door het ten gehore brengen van verschillende muzieksoorten, waarbij de zaal hun voorkeur moet uitspreken over, of het ze aanspreekt of niet en de uitkomsten zijn zeer opvallend. Artur geeft daarna ook aan dat het luisteren naar verschillende muzieksoorten zeer zeker een pré is en dat we dat ook af en toe moeten doen om onze hersenen te trainen en niet gewend te laten raken met maar een enkele muziekstijl, dat geeft teveel gewenning en levert een soort van immuniteit van de hersenen op de verschillende muziekstijlen.

De hele zaal geeft na de voordracht een minuten durend applaus voor de geweldige voordracht van Artur, die er zelf stil van wordt.

IMG_4505.JPGOndergetekende moest op dat moment ook nog even terugdenken aan ons vorig jaar overleden lid en oud voorzitter Hans de Boer, die met zijn jaarthema “Music is in me” wel een heel bijzonder onderwerp met een diepe betekenis voor onze club en in het algemeen heeft aangereikt…

Voorzitter Hans de Weerd sluit omstreeks 20:45 uur deze geslaagde avond af met een dankwoord en een kistje wijn voor Artur en geeft hem nog een speciale CD met de favoriete gitaarmuziek van hemzelf.

Voor meer foto's zie het fotoalbum

Zie ook het interessante artikel;

Muziek en brein

De effecten van muziek op de kernfuncties van je hersenen