Speech van kersverse voorzitter Jeroen

Ik heet jullie allen van harte welkom bij ons op de Boerderij.

Yolanda en ik zijn blij en trots dat wij jullie hier allemaal mogen ontvangen voor deze bestuursoverdracht.

Vanavond is een bijzondere avond voor mij: jullie, de leden van Rotary Club Purmerend Polderland, hebben mij het vertrouwen gegeven om komend jaar jullie voorzitter te zijn. Dat is niet niks, 52 weken lang word ik geacht sturing te geven aan onze club.

Voordat ik daar verder op in ga, wil ik eerst het woord richten tot onze nu oud-voorzitter(s) Willibrord Driessen die samen met Harmen Ettema, die helaas door een sterfgeval in zijn directe vriendenkring hier niet aanwezig kan zijn, onze club voor het afgelopen jaar heeft geleid.

Willibrord, jullie hebben samen in het afgelopen jaar onze club geleid in het 26e levensjaar van onze club en het eerste jaar na de lustrum viering. Ook in het afgelopen clubjaar hebben wij als club, niet in de laatste plaats dankzij ons voorzitters duo, weer een aantal mooie hoogte punten meegemaakt. Ik wil dan in het bijzonder noemen, en zonder andere activiteiten tekort te doen, De Smaak van Waterland en het weekend in België.

Ik wil dan ook, voordat ik het woord geef aan Willibrord, om een hartelijk applaus van alle aanwezigen voor onze voorzitters van het afgelopen jaar.

Lieve vrienden, wij staan nu aan het begin van mijn voorzittersjaar. Onze club heeft zich de laatste jaren gevormd tot een prachtige warme club die hierdoor tot grote dingen in staat is.

Graag brei ik voort op de ontwikkeling van de laatste jaren en neem ik de vragen en opmerkingen van de leden m.b.t. mogelijke verbeteringen mee in mijn plannen voor volgend jaar.

Met die gedachten in mijn achterhoofd heb ook ik een aantal ideeën en wensen om de zaken wat anders te gaan doen. Alle vanuit de idee dat wij een serviceclub zijn waarin heel veel zaken goed gaan, maar sommige beter kunnen. Waar de fellowship belangrijk is en waar een ieder van ons zich thuis moet voelen.

Programma vulling komend jaar meer intern gericht door een aantal zaken vast in de programmering op te nemen:

-

Saamhorigheid in de club o.a

o

Opvolging ondervindingen weekend Belgie

o

Meer Fire-side’s

o

Commissie / project avonden

o

Levensverhalen

-

Community / Projecten:

o

Onderzoek naar een derde fundraiser

-

Nieuwe leden:

o

Organiseren van een of twee introductie avonden voor nieuwe leden

 

Tot slot hoop ik in mijn jaar de saamhorigheid binnen onze club te behouden en waar mogelijk verder te vergroten.

Tot zover enkele van mijn plannen.

Ik heb er zin in, samen gaan we er een mooi jaar van maken, waarbij mijn jaarthema zal zijn Be the Inspiration!