Informatie over RC Purmerend-Weidevenne

RC Purmerend-Weidevenne is een jonge Rotaryclub. Ontstaan vanuit de gedachte dat de voltooiing van de VINEX locatie Purmerend-Weidevenne, met zijn 16.000 nieuwe bewoners, een groot potentieel aan nieuwe en jonge Rotaryleden in zich heeft. En dat is gebleken. Een flink aantal van onze leden woont en/of werkt in Weidevenne. En hoewel er ook een aantal leden buiten de Weidevenne woonachtig is, kun je terecht stellen dat deze nieuwe club haar roots in deze wijk heeft liggen.

Lid worden van RC Purmerend-Weidevenne

Onze club heeft zich ten doel gesteld het wat verouderde imago van Rotary een nieuw elan te geven en Rotary daardoor aantrekkelijker te maken voor een wat jonger publiek. Op basis van huidige maatschappelijke inzichten en persoonlijke situaties zullen we op eigen wijze genieten van onze huidige en toekomstige Rotary ervaring. Want één ding staat vast: Rotaryclub Purmerend-Weidevenne wil graag binnen de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap haar eigen koers varen.

Nieuwe leden worden in principe aangedragen door leden. Een Rotaryclub is een zogenoemde classificatieclub, wat wil zeggen dat elk beroep in beginsel door één clublid wordt vertegenwoordigd. Als je wilt, kun je ook zelf contact met ons opnemen.

Waarom Rotary?

Omdat het is leuk om met gelijkgezinden uit je omgeving in contact te komen. Het is inspirerend om met mensen met totaal verschillende beroepen te spreken. Als het nodig is, kun je terugvallen op je Rotaryclub. Samen zet je je in voor maatschappelijke doelen en dat versterkt de onderlinge band.

Algemene informatie over Rotary

Rotary is een netwerk van zogenoemde serviceclubs dat de leden in staat stelt hun kennis en kunde ten dienste te stellen van de gemeenschap, onder het motto Service Above Self. Rotary’s geschiedenis begint in 1905 in Chicago. Een jonge advocaat, Paul Harris, wordt geconfronteerd met mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Met drie andere ondernemers wil hij wat aan die sociale onrechtvaardigheid doen. Ze komen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten ‘roteren’ dus en zo werd de naam Rotary geboren. Sindsdien is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie van ruim 32.000 clubs in 200 landen.
In Nederland zijn zeven Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur. Rotary Nederland telt circa 500 clubs en bijna 20.000 leden.

Avenues of service

De zogenoemde avenues of service zijn de vijf pijlers waarop de Rotary rust. Het zijn Club Service, Vocational Service, Community Service, International Service en New Generations Service.

Club Service

Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een goed programma en persoonlijke inzet. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel daadwerkelijk als financieel. Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de mogelijkheden.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelnemen aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Community Service, contactclubs, e.d.

New Generations Service

In april 2010 is op de wetgevende vergadering van RI, de Council on Legislation, een voorstel aangenomen voor het instellen van een vijfde avenue waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld.

Voor deze vijf avenues zijn in de club commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt zitting hebben.