Gegevens ANBI

12/06/2019

Stichting Community Services Rotaryclub Purmerend Weidevenne
Oprichtingsdatum: 23 juli 2011
RSIN/fiscaal nummer: 850758786
Kamer van Koophandel: 53128206

Bankrekening
NL07 INGB 0006 9687 62

Contactgegevens
Post: Secretariaat Stichting Community Services Rotaryclub Purmerend Weidevenne, Waterlandlaan 52, 1441 MP Purmerend
Email: m.dekker@abmaschreurs.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Karin Massar
Secretaris: Marije Dekker
Penningmeester: Johan Slot

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De stichting beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voor zover deze betrekking hebben op de dienstverlening aan de gemeenschap, door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften of in de vorm van geldleningen, aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut.

Beleidsplan
De stichting beheert de gelden die door Vereniging Rotaryclub Purmerend Weidevenne zijn verworven door fundraising en andere activiteiten. Op voorstel en na goedkeuring van de ledenvergadering van genoemde vereniging worden de gelden uitgekeerd aan de aangewezen doeleinden.

Uitgevoerde activiteiten
Voor een overzicht klik hier

Financiële verantwoording
Voor de actuele jaarrekening klik hier