© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Openingswoord bij intreden voorzitter Marije Dekker

Openingswoord bij intreden voorzitter Marije Dekker

Door: Marije Dekker | 17/07/2012


Beste en zeer gewaardeerde mede Rotarians,

Daar gaan we dan!

2012 - 2013 het jaar dat ik de voorzitter van onze club 'mag' zijn.
Ik heb er zin in. Bovenal heb ik er alle vertrouwen in dat we er samen een zeer geslaagd jaar van gaan maken.

Allereerst: mijn dank voor de inspanningen die Sjaak het afgelopen jaar heeft geleverd. Onder zijn leiding hebben we mooie resultaten weten te bereiken, ook tijdens deze moeilijkere tijden.
Om er een paar te noemen: heitje voor een karweitje, handen uit de mouwen met Staatsbosbeheer en natuurlijk de golfestafette. Maar laten we ook niet het Moorddiner vergeten, of de Italiaanse kookworkshop. Verder zijn we een hoop wijzer geworden over alles wat met water te maken heeft en ook over de stichting van de sportster Marije Smits. Sjaak, nogmaals hartelijk dank!

Tja, en dan word je gevraagd om voorzitter te worden. Even over nagedacht, maar al gauw besloten om deze uitdaging en kans met beide handen aan te pakken. Bij het maken van deze speech, besefte ik mij dat ik bij het aftreden van Marco Bijl een dagboekje van hem heb gehad. Met als doel, als ik het mij goed herinner, van iedere vergadering een korte aantekening te maken. Marco wilde waarschijnlijk dat ik daarvan iets zou leren, om dan daar dan vervolgens gebruik van te kunnen maken in mijn voorzittersjaar. Maar helaas, Marco, ik moet bekennen dat het boekje ongebruikt in de la is blijven liggen. Letterlijk en figuurlijk hebben we dus te maken met een ongeschreven blad. En eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Ik ga er vanuit dat iedereen de rol van voorzitter op zijn eigen manier op zich zal nemen. En ik dus ook. Hoe en met welk resultaat dat moeten we nog maar zien. Maar jullie hoeven er niet over te twijfelen dat ik mij voor de volle 300 % in zal zetten.

Aan ieder voorzittersjaar zit een thema. Het thema van Rotary International voor het club jaar 2012-2013 is: Peace through service. Mijn mening is dat de inhoud van dit thema geen gemakkelijk thema is voor onze club. Ik heb er daarom voor gekozen om een eigen thema de overhand te geven. Hoe ben ik tot het door mij gekozen thema gekomen?

Wij zijn in 2009 als nieuwe club bij elkaar gekomen en hebben met frisse moed onze krachten gebundeld. Onze inspanningen hebben er toe mogen leiden dat wij op 30 januari 2010 een geslaagd charterfeest hebben weten te organiseren, vergezeld van een gewaardeerd - zelf verzorgd - diner voor de Voedselbank en een veiling. Rotaryland wist dat Rotaryclub Purmerend Weidevenne een feit was!

In 2010- 2011 hebben wij onder de bezielende leiding van Marco Bijl en het jaarthema "Samen op weg naar zinvol bijdragen' deze inspanningen weten voort te zetten. Het was een druk bezet jaar, met zeer mooie resultaten, met name op het community gebied. In 2011-2012 is het roer door Sjaak Lambalk overgenomen met het jaarthema "Rotary doen we samen".

Terugkijkend op deze eerste jaren durf ik te concluderen dat wij in staat zijn geweest om een ondernemende club neer te zetten, die met gezamenlijke inspanningen tot veel in staat is. De fundering voor een succesvolle club is gelegd.

Mijn jaar wil ik gebruiken om, nu de fundering er eenmaal ligt, de inrichting van onze club meer 'body' te geven. We weten nu zo'n beetje wat er van ons verwacht wordt. Laten wij daar - geheel op onze eigen manier - een speciale invulling aan proberen te geven. En wel op zo'n manier dat wij allemaal met een goed gevoel op komend rotaryjaar kunnen terugkijken.

Waar denk ik dan aan? Ik wil graag met z'n allen willen komen tot meer diepgang. Hoe bereiken we dit? Door het vaker inplannen van levensberichten, beroepspraatjes en bedrijfsbezoeken. Naast dat wij elkaar beter en meer leren kennen wil ik ook meer kennis in huis halen. Daarom zullen er meer externe sprekers worden uitgenodigd. Daarnaast hoop ik en vertrouw ik er op dat wij net als de vorige jaren veel activiteiten zullen ondernemen, om zo aan de mensen om ons heen (en dan niet alleen in de directe omgeving, maar wellicht ook internationaal) service te verlenen. Hoe? Door gewoon te doen!

Verder is er dit jaar ook een mentor voor de nieuwe leden aangewezen , om er voor te zorgen dat de nieuwe leden zich snel thuis voelen in de club. Aandacht voor en interesse in elkaar is een belangrijk aandachtspunt!

Daarom:

S

A

M

E

N

 

D

O

E

N

D

I

E

P

G

A

N

G

 

 

 

K

E

N

N

I

S

 

 

 

S

E

R

V

I

C

E

 

 

 

Ik beschouw het als een voorrecht vanaf 1 juli 2012 jullie voorzitter te mogen zijn. Ik vind er voldoende uitdaging in om het samen met jullie tot een succesvol jaar te maken. Ik hoop dat we dat aan het einde van het jaar met zijn allen kunnen concluderen.

De clubleden geef ik het nieuwe motto voor 2012-2013 mee: "Samen meer". Toon op deze wijze in de club en daarbuiten dat jij en Rotary iets voor elkaar betekenen. Zo krijgt het lidmaatschap van Rotary meerwaarde en wordt het voor anderen een uitdaging om lid te worden.

Daarop direct nog een huishoudelijke mededeling. Onze plannen voor 2012 en 2013 hebben wij vastgelegd in een duidelijk omkaderd plan. Dit plan zal ik straks uitdelen. Dit plan krijgen jullie ook per email. En dit plan zal te vinden zijn op onze website. Kortom, jullie kunnen niet om dit plan heen, en dat moeten jullie ook niet willen. Want, hierin is door het bestuur voor onze club een agenda, een duidelijke taakverdeling en een goedgevuld programma uitgewerkt. Dit alles om het geheel meer inhoud te geven en de taken dusdanig te verdelen dat iedereen weet wat zijn of haar rol is en hierdoor de samenwerking en slagkracht wordt verbeterd.

In dit jaarplan is ook de jaarplanning opgenomen. Zoals jullie zullen zien is er voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een overleg gepland van het algemeen bestuur. Wat is dat? Dat is het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de verschillende commissies. Tijdens dit overleg gaan we het hebben over de invulling van het komend rotary jaar. Voorzitters: zorg dat jullie tijdens dit overleg niet blanco aanschuiven, maar overleg op voorhand binnen de commissie met de andere leden. Deze eerste plannen en gedachten kunnen tijdens het eerste overleg op elkaar worden afgestemd. Vervolgens gaat het jaar van start op 4 september 2012. Op 18 september 2012 zullen alle voorzitters hun plannen aan de rest presenteren.

Tot zover de formele mededelingen op dit moment. Ik stel voor dat we er een gezellige avond van maken. Ik hoop jullie bovendien graag te zien op de bijeenkomsten bij de andere clubs tijdens de zomercarrousel.

Marije Dekker

Voorzitter 2012-2013