Simpel gezegd is Rotary een unieke combinatie van serviceclub en gezelligheidsvereniging. De leden hebben gemeen, dat ze iets willen betekenen voor de samenleving. Daarbij hebben ze respect voor elkaar en heerst er een bepaalde vriendschap. Het is daarom dat ze lid zijn geworden van een Rotaryclub! Maar het is goed om je als Rotaryclub zo af en toe eens af te vragen hoe je in de wereld staat en vooral ook hoe die wereld jou ziet. Met dat uitgangspunt hebben de leden van RC Purmerend-Weidevenne enkele collectieve brainstormsessies gehouden met als resultaat een korte diapresentatie waarin branding en imago veelzeggend worden uitgedragen. Onze zichtbaarheid is belangrijk. Rotary is denken en vooral doen!