Microkrediet voor 3 bedrijven in Zimbabwe

PERSBERICHT

Microkrediet voor weeskinderen in Zimbabwe

Medemblik. Rotaryclub Medemblik-Koggenland ontving Jaap Groot als gast. Hij is bestuurslid van stichting 'De Vlieger'. Deze stichting steunt uiteenlopende doelen in diverse landen. Maar Jaap Groot kwam in het bijzonder toelichten hoe de stichting de kinderen in het Sint Augustine's weeshuis in Pengalonga in Zimbabwe ondersteund.

Kansen bieden aan weeskinderen in één van de armste landen ter wereld.

De weeskinderen moeten als ze 18 jaar oud zijn het weeshuis verlaten en op eigen benen staan. Een microkrediet van maximaal 500 dollar maakt het voor de weeskinderen mogelijk om een eigen bedrijfje te starten. Dit alles onder toeziend oog van de plaatselijke Rotaryclub. Inmiddels zijn een timmerbedrijfje voor grafkisten, een cateringbedrijf en een tweedehands kledingwinkel succesvol van start gegaan. Rotaryclub Medemblik-Koggenland besloot dit project te steunen.

Dankzij Opperdoezer Ronde actie: drie microkredieten in Zimbabwe!

De Medemblikker Rotaryclub verkoopt al jaren Opperdoezer Ronden. Dankzij de sponsoring en steun van de telersvereniging levert dat jaarlijks een behoorlijk bedrag op. Een gedeelte, liefst 1500 dollar, werd door een blij verraste Jaap Groot namens de stichting in ontvangst genomen. Alle informatie met betrekking tot de stichting vind u hier: www.stichtingdevlieger.nl