Veiligheid in de buurt, ook een zaak van de burger.

Veiligheid in de buurt, ook een zaak van de burger.

Op 10 mei a.s. vindt er een open discussieavond plaats rond het thema veiligheid in de buurt, ook een zaak van de burger! 

Het thema is actueel. Veel buurtbewoners zijn alert en houden elkaar bijvoorbeeld via WhatsApp groepen op de hoogte van omstandigheden die de veiligheid mogelijk in gevaar brengen, maar hoe ver kan je daarin gaan en sta je als burger alleen?

Het onderwerp zal belicht worden door een aantal vooraanstaande sprekers, waaronder:

Hans Blauw (chef van politie), Kees Oskam (wethouder Bodegraven Reeuwijk), Robert Tuinenbrug (officier van Justitie) en Leen Vonk (directeur van de BBD Groep Bodegraven).

De avond wordt georganiseerd door Rotaryclub Reeuwijk in de kerk van de Hervormde gemeente in Sluipwijk aan de ’s-Gravenbroekseweg 85 en begint om 18.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.