© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

cijfers-2017-2018-com.serv.htm

Stichting Community Service Rotary Rhoon - Barendrecht. 01-sep-18
Jaaroverzicht 2017/2018   Jaaroverzicht 2016/2017
Bankboek   D C   Bankboek   D C
Omschrijving Datum Uitgaaf Ontvangst   Omschrijving Datum Uitgaaf Ontvangst
Beginsaldo RC 1 juli 2017   12.481   Beginsaldo RC 1 juli 2016   5.832
Beginsaldo spaarrekening 1 juli 2017 9.132   Beginsaldo spaarrekening 1 juli 2016 9.132
Recap saldo 1 juli 2017 21.613   Recap saldo 1 juli 2016 14.964
             
Donaties:       Donaties:    
Stichting Vaarkracht (3e k.) 8 sep `17 2.500     Stichting Vaarkracht (2e k.) 21 aug `16 2.500  
Navenant Foundation 8 nov `17 1.000     Stichting Maha Mata NL 21 aug `16 2.500  
Stichting Zona Franca 3 januari 2018 500     Navenant Foundation 20 okt `16 450  
Ouderenfeest 27 juni 2018 3.022     Navenant Foundation 13 apr `17 200  
Afwikkeling NTB charity 2017   335          
Ontvangen rente 2017       Ontvangen rente 2016   8
             
Bijdragen 31 donaties aug.2017-feb.2018 8.610   Bijdragen 32 donaties aug.2016-dec.2016 8.275
Gemiddelde donatie: 287     Gemiddelde donatie: 270  
Vooruitbetaling donatie   1.100,00   Vooruitbetaling donatie   300
             
Charity diner jan. 2018   74.312 76.179   Charity diner jan. 2017   78.961 81.169
Diversen - bloemen       Diversen - bloemen   30  
Bijdrage club maaltijden   493   Bijdrage club maaltijden   464
Verkoop spellen       Verkoop spellen   1.250
Bankkosten 2017/2018 171     Bankkosten 2016/2017 176  
Eindsaldo 30-jun-18   26.154   Eindsaldo 30-jun-17   21.613
30-jun-18 RC 17.022     30-jun-17 RC 12.481
30-jun-18 Spaarrek. 9.132   30-jun-17 Spaarrek. 9.132
Balans                
  D D D     C C C
Omschrijving 30-jun-18 30-jun-17 30 juni 2016 Omschrijving 30-jun-18 30-jun-17 30 juni 2016
               
Banksaldo 26.154 21.613 14.964 Eigen vermogen 25.054 20.978 14.964
      Nog te betalen charity 2017 335  
    Vooruitontvangen donatie 1.100 300  
               
Totaal 26.154 21.613 14.964 Totaal 26.154 21.613 14.964
Exploitatie 2017/2018         Exploitatie 2016/2017        
             
Bijdragen 31 donaties 8.610     Bijdragen 32 donaties 8.275    
Vrijval vooruit ontv, donaties 300     Ontvangen rente 2016 8    
Baten 8.910 8.910 + Baten 8.283 8.283 +
           
Ontvangsten Charity diner 76.179     Ontvangsten Charity diner 81.169    
Uitgaven charity diner 74.312     Uitgaven charity diner 78.961    
Over in 2018 1.866 1.866 + Over in 2017 2.208 2.208 -
           
Donaties:     Donaties:    
Stichting Vaarkracht (3e k.) 2.500     Stichting Vaarkracht (2e k.) 2.500    
Navenant Foundation (Polio) 1.000     Stichting Maha Mata NL 2.500    
Stichting Zona Franca 500     Navenant Foundation (Polio) 450    
Ouderenfeest 3.022     Navenant Foundation (Polio) 200    
Totaal donaties: 7.022 7.022 - Totaal donaties: 5.650 5.650 -
           
    Nog te betalen charity 2016 (Betaald aug.2017) 335 -
Bijdrage club maaltijden 493 + Bijdrage club maaltijden 464 +
      Verkoop spellen 1.250 +
      Diversen - bloemen 30    
Bankkosten 171 171 - Bankkosten 176   -
        206 206  
Exploitatieresultaat 2017/2018, toegevoegd aan het EV 4.077   Exploitatieresultaat 2016/2017, toegevoegd aan het EV 6.014