Wandelen voor Water in Nijverdal

Hier doen we het voor: het Babich Waterproject en het Fite Bako Waterproject

Macintosh HD:Users:DumontAdvies:Desktop:naamloze map 2:IMG_3895-s.jpg

‘We wandelen voor water, ja daar doen we graag aan mee,

Want zo’n actie om te helpen vinden wij een goed idee!

We wandelen met water in een tas op onze rug,

Zes kilometer lopen gaat zo eigenlijk best vlug!’

Het speciale waterlied klinkt even na negen uur ’s woensdagsmorgens op de gemeentewerf. Met name het refrein ‘laalaaaa lalalalalala’ zit er goed in. Honderddertig kinderen, leerlingen van drie basisscholen in Nijverdal en Marle, staan klaar om op pad te gaan met zes liter water oftewel zes kilo op hun rug.

Voorafgaand wordt de leerlingen moed ingesproken door burgemeester Anneke Raven. “Elke dag sjouwen kinderen kilometers met water. Je kunt nu zelf ervaren hoe zwaar dat is. Maar door jullie bijdrage hebben straks mensen in Ethiopië ook schoon water”, houdt ze de leerlingen voor.

Nadat de burgemeester symbolische de laatste fles vulde gingen de kinderen op stap, aangemoedigd door de brandweersirene.

Macintosh HD:Users:DumontAdvies:Desktop:naamloze map 2:IMG_3755-s.jpg

De zes kilometer lange route werd al swingend op de muziek afgelegd. De pas zat er flink in, en van de motregen die eventjes viel, bleken de leerlingen geen last te hebben. Op de grote parkeerplaats bij het sportpark kregen de leerlingen een waterijsje aangeboden. Even voor elven was de stoet terug op de gemeentewerf. Voor de wandelaars was hier een pakje en een zakje snoep, aangeboden door sponsor SuperCoop Nijverdal

Het water mocht nu de rugzak uit en werd enthousiast met flessen tegelijk in grote gereedstaande bassins gegoten.

De leerlingen liepen vanmorgen 5.000,- euro bij elkaar. Het waterevenement wordt jaarlijks georganiseerd door Rotary Rijssen. Watercommissievoorzitter Tjitze Tuinstra van Rotary Rijssen overhandigde de cheque aan assistent-gouverneur Herman van Boxtel van het Rotary district. De opbrengst is bestemd voor zeven waterputten voor 8.000 bewoners in dorpjes rond Babiche in Ethiopië.