Terug én vooruitblik 2016-2017

BEURSVLOER RIJSWIJK

Bij de Beursvloer Rijswijk helpen bedrijven maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden. Op 9 september heeft onze Rotaryclub drie matches gemaakt. Cardia Onderwatershof gaan we helpen met de werving van vrijwilligers, aan de JobRunners is samen met de Vrijwilligersacademie een workshop presenteren gegeven en voor het Inloophuis Haaglanden hebben zes Rotarians gecollecteerd.

http://www.beursvloerrijswijk.nl/images/cached/resample/jpg/data/uploads/cms_file_377.jpg_1473776866_800x533.jpg http://www.beursvloerrijswijk.nl/images/cached/resample/jpg/data/uploads/cms_file_381.jpg_1473776866_800x536.jpg http://www.beursvloerrijswijk.nl/images/cached/resample/jpg/data/uploads/cms_file_341.jpg_1473776864_800x530.jpg Onderwatershof, JobRunners en Vrijwilligersacademie en Inloophuis Haaglanden

Ronald MCDonaldhuis

Op donderdag 6 oktober waren ongeveer 12 fellows te gast bij het bedankfeestje “Night of Wonderment” georganiseerd door het kinderfonds om alle sponsoren en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

In het Zuiderstrandtheater werden we verast met heerlijke hapjes, een lekker drankje en uitgenodigd een aantal loten te kopen. (dat iedereen natuurlijk spontaan deed). Het hoogtepunt van de avond was een wervelende show door een bonte verzameling van kleine en grote artiesten.

Na afloop gingen, bij de muziek van een bekende DJ, de voetjes van de vloer en ging Susanne Keulaerds over tot de trekking van de loterij. De prijs, een reis naar Chicago, werd gewonnen door Valentine Dillesse, de vriendin van Frank. “Sprakeloos... wat een prachtvolle avond voor het lustrum van het Haagse Ronald Mc Donald huis; muziek, dans, acrobatiek, magie en ook nog een reis naar Chicago gewonnen!!! “

Beroepencaroussel

De jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen havo-vwo scholieren en het bedrijfsleven is ook voor de fellows altijd weer spannend. Welke leerlingen zijn er geïnteresseerd in jouw beroep? Worden er onverwachts moeilijke vragen gesteld of moeten zelf serieus aan omscholen gaan denken? Gelukkig viel het allemaal best mee en hebben de 36 leergierige leerlingen weer veel opgestoken van onze gedreven verhalen uit de praktijk.

C:\Users\Hanni\Dropbox\Rotaryclub Rijswijk Ypenburg overdracht\FOTO'S\beroepcar 2.jpg C:\Users\Hanni\Dropbox\Rotaryclub Rijswijk Ypenburg overdracht\FOTO'S\beroepencar 1.jpg C:\Users\Hanni\Dropbox\Rotaryclub Rijswijk Ypenburg overdracht\FOTO'S\beroepcar 3.jpg

SINTVOORIEDER1

C:\Users\Hanni\Dropbox\Rotaryclub Rijswijk Ypenburg overdracht\Website\unnamed.png

Ieder jaar regelt Sintvoorieder1 een mooi cadeau voor kinderen die niet in het grote boek van Sinterklaas staan. Sinterklaas doet al een aantal jaren een beroep op de club met de vraag of wij hem kunnen helpen met het verzamelen van snoepgoed en cadeautjes. Ook dit jaar hebben wij daar graag gehoor aan gegeven.

Op zondag 20 november tussen 11.00 en 14.00 uur is het weer ‘pakjesinpakdag’ in de Pegasusstraat in Den Haag. Zoveel mogelijk vrijwilligers en Rotarians doen hun uiterste best om de pakjes zo mooi mogelijk te versieren. Naast een cadeau krijgen de kinderen uiteraard ook het nodige snoepgoed.

Oliebollenactie

In de periode voorafgaand aan oud en nieuw bakt bakker Van Maanen duizenden oliebollen. Onze hele club brengt ze aan de man. De bakker is een bekende uit de oliebollentest van AD en belandde meerdere keren in de top. De oliebollen zijn te bestellen bij 00000000 voor € 15,- voor 10 stuks. De opbrengst voor het project gaat – na aftrek van de kosten - naar Shelterbox. De kosten blijven laag, want de bakker rekent een mooie prijs en alle andere kosten worden gedragen door de leden van onze club.

https://www.shelterbox.org/sites/default/files/styles/tile_normal/public/tile_casestudy2016-05-12ci.jpg?itok=T-l9fba1

Shelterbox is een internationale noodhulporganisatie ,die vaak binnen 48 uur na een ramp onderdak en hulpgoederen biedt door bij daklozen shelterboxen af te leveren. Een no nonsens organisatie waar niets aan de strijkstok blijft hangen en die vaak eerder ter plekke is dan het Rode Kruis. Een shelterbox is een duurzame plastic box met daarin een speciaal voor dit doel ontworpen familietent en ander materiaal waarmee een gezin in een rampgebied minstens een half jaar kan overleven. Mede dankzij de internationale Rotary organisatie konden sinds 2001 na ruim 200 rampen in meer dan 75 landen op een snelle en doeltreffende manier 117.000 shelterboxen daadwerkelijk worden bezorgd en benut. Via www.shelterbox.nl is te zien waar de Shelterboxen terecht zijn gekomen.

Een Shelterbox kost € 750 inclusief opslag en transport naar een rampgebied waar ook ter wereld.

NieuwjaarsResto VanHarte

Om te zorgen dat de bewoners van Rijswijk Resto VanHarte niet zullen vergeten financiert de gemeente op donderdag 19 januari een vierde pop-up Resto. Naast de organisatie van Ben Lachhab gaan aardig wat Rotarians weer met opgestroopte mouwen enthousiast de bediening in om het alle bezoekers weer geweldig naar hun zin te maken.

De Nieuwjaarsresto zal plaats vinden in de bedrijfskantine aan de Burgemeester Elsenlaan 312. Vanaf 2 januari 2017 kan door maximaal 150 mensen ingeschreven worden.

C:\Users\Hanni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4782.jpg C:\Users\Hanni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4801.jpg C:\Users\Hanni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4819.jpg

C:\Users\Hanni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4873.jpg C:\Users\Hanni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\cardia resto 18-11.jpg

IQ-QUIZ

Op zaterdag 18 februari 2017 zal een groep van 10 tot 12 leden deelnemen aan de door Rotaryclub-Vliet georganiseerde IQ-quiz. Een quiz met 120 vragen verdeeld over 12 onderwerpen, waarbij maar 2 jokers mogen worden ingezet, het team, onder hoogspanning, uitermate goed moet samenwerken om te komen tot eeuwige roem.

De opbrengst van 2017 gaat naar de leerorkesten The Residents, georganiseerd door het Residentieorkest in Den Haag. De locatie waar het spektakel plaatsvindt is het Sint-Maartenscollege, aan de Aart van der Leeuwkade 14 in Voorburg.

Zoektocht naar zusterclub

Bijna 13 jaar na de oprichting is de tijd rijp voor een echte zusterclub. De concrete uitwerking laat nog even op zich wachten.

NL.DOET

Ook in 2017 zullen we weer aandacht besteden aan NL.Doet. In het weekend van 10 en 11 maart staat heel Nederland klaar om daar waar nodig ondersteuning te bieden aan allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen. http://www.nldoet.nl/sites/all/themes/nldoet/images/logos/logo_of_big.gif