© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

27 Maart 2019 Beroepenervaringavond (41e editie)

41e editie van de Beroepenervaringavond

Rotaryclub Roosendaal helpt bij loopbaankeuze

Meer dan 850 scholieren nemen op 27 maart 2019 deel aan de 41-ste Beroepenervaringsavond van Rotaryclub Roosendaal. Op deze bijeenkomst krijgen leerlingen van het middelbaar onderwijs informatie over beroepen waarvoor ze belangstelling hebben. Deze informatie wordt verzorgd door meer dan 120 professionals die in de praktijk werkzaam zijn in deze beroepen.

Leerlingen van vmbo-tl en vierdejaars havisten en vwo’ers komen op die avond naar het Jan Tinbergencollege. Ze leren dan van de praktijkverhalen over beroepen waarvan ze nu nog vaak nauwelijks enige notie hebben. De informatie wordt in kleine groepen gegeven, zodat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het aangaan van een dialoog.

Zowel leerlingen als schooldecanen roemen de aanpak, omdat de overgedragen informatie een daadwerkelijke inkijk biedt in de aard van een beroep. Dit in tegenstelling tot de open dagen die door instellingen van vervolgonderwijs worden verzorgd. Die zijn er vaak op gericht om zoveel mogelijk studenten voor een studie te interesseren en geven dientengevolge vaak een tamelijk kritiekloos beeld van de toekomstige beroepspraktijk.

Zie ook: http://beroepenervaringavond.nl/