14 Maart 2018 40 jaar BEROEPENERVARINGAVOND

Veertig jaar Beroepenervaringavond, een historische mijlpaal!

De Beroepenervaringavond voor middelbare scholieren is dit jaar voor de veertigste keer zeer succesvol georganiseerd door Rotaryclub Roosendaal. Deze informatiebijeenkomst voor leerlingen die middenin het keuzeproces voor hun toekomst zitten, trekt jaarlijks vele honderden vmbo’ers, havisten en vwo-studenten. Zij staan op het punt toekomstkeuzes te maken voor als ze over enkele jaren met een diploma de school verlaten. Het is daarbij nuttig dat ze een beeld krijgen van bepaalde beroepen. 

Rotaryclub Roosendaal vindt het belangrijk om jonge mensen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen oriënteren op een beroep. Het is een voorrecht om de jeugdige mensen te kunnen inspireren bij het maken van keuzes.

Tijdens de beroepenervaringavond krijgen ze een volledig en eigentijdsbeeld van drie door hun gekozen beroepen. Die avond geven mensen uit de praktijk voorlichting aan de leerlingen over hun beroep. In kleine groepjes, zodat ze ook voldoende tijd hebben om vragen te kunnen stellen en het gesprek aan te gaan over het beroep.

Ruim veertig jaar geleden nam een aantal leden van Rotaryclub Roosendaal het initiatief een Beroepenervaringavond te gaan organiseren. Eer zo’n avond uiteindelijk kon worden gehouden moest er het nodige worden voorbereid. De scholen Gertrudis en Norbertus, en met name de decanen worden betrokken bij de voorbereiding. De school biedt ruimte en faciliteert waar nodig de avond. Naderhand sloten Jan Tinbergen en Da Vinci college zich aan bij de beroepenervaringavond. In 2014 nam Da Vinci niet meer deel omdat zij stopten met de theoretische leerweg. Toen is voor de categorie mbo-leerlingen het project ‘Ontmoeten is Leren’ in het leven geroepen, dat scholieren en docenten in staat stelt op locatie praktijkimpressies op te doen.

Vanaf het eerste begin van de Beroepenervaringavond is de samenwerking met de scholen goed geweest. Immers, zij hebben de toegang tot de leerlingen en beschikken over de ruimte om een avond te organiseren. In samenspraak werd ook de lijst van relevante beroepen samengesteld. Na deze stap volgde het werven van beroepsbeoefenaren die tijdens de avond bereid zijn om over hun beroep te praten. Destijds ging het zo: neem het telefoonboek, of kijk in je eigen administratie en leg contact met beroepsmensen. We hebben het over de jaren zeventig van de vorige eeuw. Internet bestond alleen in gedachte van futuristen.

Kortom de scholen rekruteerden de leerlingen en de Rotaryleden gingen op zoek naar beschikbare informanten; want zo worden de beroepsbeoefenaren genoemd. Dan lag een heidens karwei te wachten, namelijk het maken van het rooster. Er is een leerling met 2 of meer keuzes, er is een informant, er is een ruimte en tenslotte is er een tijdsblok. Gedurende de jaren schommelde het aantal leerlingen tussen de 600 en 800 leerlingen, voor wie meer dan 100 informanten klaar stonden!

Het maken van een rooster voor een Beroepenervaringavond was tot de tweede helft van de jaren negentig een noest handwerk. Er waren toen twee informatiedragers: kaartjes met gegevens van lokaal, leerling en informant en het geheugen van de organisatoren. Al deze kaartjes werden op een gesystematiseerde wijze uitgelegd op de vloer van de huiskamer van een van de leden. De kaarten werden vervolgens geordend en zo nodig werd de informatie overgeschreven op lijsten. In de loop van de jaren negentig bieden zich mogelijkheden aan om dit roosterwerk te automatiseren. Nu beschikken de organisatoren over een prima website en maakt nieuwe programmatuur het mogelijk de Beroepenervaringavond efficiënt te organiseren.

Elke beroepenervaringavond was op zich spannend; zijn er geen fouten gemaakt, is de ruimte beschikbaar en vooral, is de informant op de juiste tijd aanwezig? Vier decennia lang kon er altijd worden terug gekeken op een hoge mate van punctualiteit.

Leerlingen en informanten zaten in honderd procent van de gevallen op de goede plek. Bleef een informant toch weg dan werd met kunst- en vliegwerk gezorgd dat de leerlingen niet onverrichter zaken naar huis konden gaan.

Bij toerbeurt zorgen Gertrudis, Norbertus en Tinbergen voor het beschikbaar stellen van hun schoolgebouw.

De Beroepenervaringavond kent in de loop der jaren veel kartrekkers. Leden van Rotaryclub Roosendaal zetten jaarlijks hun schouders onder de voorbereiding en uitvoering van de Beroepenervaringavond. Hun werk wordt nu vereenvoudigd door de inzet van geautomatiseerde informatieverwerking. Er is roosterprogrammatuur beschikbaar en er is een website in de lucht.

Gedurende veertig jaar zijn beroepen komen te vervallen en zijn nieuwe beroepen toegevoegd. Zo is dit jaar voor het eerst een vlogger aanwezig. Rotaryclub Roosendaal bij de zoektocht naar informanten gebruik van haar eigen netwerk. Rotaryleden en informanten van nu waren veelal zelf ooit leerling die deelnamen aan de beroepenervaringavond.

Veertig jaar Beroepenervaringavond is een gedenkwaardig feit. Deze activiteit is nog altijd succesvol en we weten dat er nog steeds behoefte is aan informatie over een beroep en dat informanten immer bereid blijven zich vrij te maken voor deze avond. Ook al moeten sommigen van ver komen. Hun inzet heeft een bijdrage geleverd aan het succes van de Beroepenervaringavond.

Met genoegen werken we toe naar de eenenveertigste beroepenervaringavond in 2019.