RYLA: 2019 te Hoeven

Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

Tijdens dit weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en de volgende competenties te trainen:

- Sociale vaardigheden

- Argumenteren

- Spreken in het openbaar

- Onderhandelen

- Keuzes maken en beslissen

De assessoren zullen hier een ondersteunende rol in vervullen.

Doel van het spel

Doel van het spel is de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het

management. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam

wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar

worden aangewezen. De award is het feit dat de kosten van dit weekend voor de

betreffende deelnemer worden gesponsord door een Rotary Club.

Het RYLA-weekend is echter niet alleen een serieus en ingespannen bezig zijn, er is in

het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om de netwerken uit

te breiden.

 

Voor wie is RYLA bedoeld?

De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan. Jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden.

 

Kosten en inschrijving

De eigen bijdrage voor deelnemers bedraagt € 65,-.

De einddatum voor inschrijving voor alle deelnemers en assessoren is februari 2018.

Samenvattend

De eerstvolgende Ryla vindt plaats in het weekend van 12, 13 en 14 april 2019.

De Ryla start doorgaans op vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot zondagmiddag 14.00 uur.

Locatie Ryla:

Conferentiecentrum Bovendonk

Hofstraat 8

4741 AK Hoeven (NB)

www.bovendonk.nl