Hoe komen we in gesprek met onze medelanders?

U bevindt zich hier:

Tijdens de PETS van district 1600 afgelopen voorjaar verzorgde Cor Winde (RC Rotterdam Bernisse) een lezing onder de titel: “Hoe komen wij (beter)in gesprek met onze medelanders?”

Een onderwerp dat door de aanwezige inkomende voorzitters met grote aandacht werd beluisterd en waar hij voor De Rotarian graag nog eens op terug willen komen.

Hoe kan het dat er binnen Rotary gelaten wordt gereageerd op het achterblijven van hele generaties allochtonen en op de vorming van een etnische onderklasse? Waarom denken we het ons te kunnen veroorloven deze generaties immigranten te zien mislukken en zo veel talent onbenut laten? Hoe kan het dat de integratieproblematiek, die vrijwel dagelijks de voorpagina’s van de kranten haalt, zo weinig op de agenda staat van Rotary clubs? Hoe komt Rotary in gesprek met medelanders?

Met deze vragen in gedachten nam Cor Winde twee jaar geleden contact op met de nog jonge Islamitische Universiteit in Rotterdam (IUR).

Cor Winde: “ Het grootste deel van de islamitische bevolking in Nederland vormt de groep waarvan de eerste generatie op ons verzoek hier naar toe is gekomen om, net als tegenwoordig het geval is met Poolse werknemers, bij te dragen aan onze economie. Inmiddels zijn er 1,1 miljoen islamieten in Nederland. Ik denk dat het tijd wordt dat we binnen Rotary hier ernstig aandacht moeten besteden. Een instituut als de IUR kan daarbij behulpzaam zijn.”

Wat is de IUR?

De Islamitische Universiteit Rotterdam is in 1997 opgericht door een groep moslims die de emancipatie van de islamitische bevolkingsgroepen wilde bevorderen.

“Het ontbrak in Nederland aan een eigen instituut van moslims dat een bijdrage kon leveren aan de discussies die tot op heden nog steeds over moslims gevoerd worden. De doelstelling van de IUR is dan ook om een elite te creëren die mee kan doen met de maatschappelijke discussie en een bijdrage kan leveren vanuit de eigen identiteit.

Met de IUR kunnen we academische diepgang verschaffen in de Islam, kennis bijbrengen aan niet moslims maar ook aan de moslims zelf over deze religie. We hopen daarmee een brug te kunnen slaan tussen deze groepen.”

De IUR is een universiteit met op dit moment één actieve faculteit, namelijk Islamitische Wetenschappen. Deze studie leidt op tot geestelijk verzorger op islamitische grondslag, men kan zich richten op een studie tot imam of zich verdiepen in academisch onderzoek. Net als bij andere Nederlandse universiteiten beslaat deze studie drie jaar bacc. en twee jaar masters.

“ We hopen in oktober van dit jaar de accreditatie te krijgen als erkende universiteit. Erkenning brengt veel voordelen met zich mee, niet alleen voor de universiteit zelf maar zeker ook voor de studenten. De studenten krijgen erkende diploma’s en kunnen aanspraak maken op de reguliere studiefinanciering. De universiteit krijgt financieel wat armslag, we kunnen in de toekomst op gelijk niveau concurreren met bijvoorbeeld Leiden of de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam en niet in zijn minst is het belangrijk dat de islamitische ‘achterban’ door officiële erkenning dit instituut vanzelf meer zal gaan zien als autoriteit. Voor de buitenwereld is er een aanspreekpunt.”

In de toekomst hoopt de IUR meer faculteiten te kunnen opstarten, gedacht wordt aan kunst, rechten en economie.

Wat betekent de IUR voor de samenleving?

“Naast het leveren van onderwijs heeft de IUR ook een sterke maatschappelijke functie. Wij verzorgen elke maand een gastlezing. Dit zijn openbare lezingen met uiteenlopende onderwerpen waar altijd een heel breed gezelschap op af komt. Aan deze lezingen zijn geen kosten verbonden. Ook hebben we symposia georganiseerd met onderwerpen als ‘Islamitisch bankieren’, ‘Ontmoeting tussen oost en west’.

Heel belangrijk is de Ramadanmaand, waarin een grote rol is weggelegd voor de Iftarmaaltijden. Op de twee algemene Iftarmaaltijden kwamen vorig jaar 300 tot 400 mensen. Elk jaar organiseren we bovendien een culturele week, met o.a. populair wetenschappelijke lezingen en een boekenbeurs. Helaas komen daar vrijwel alleen allochtonen op af, maar we hopen ook daar meer niet-moslims te verwelkomen. Binnen de IUR is bovendien een kunstencentrum actief, waar men zich via cursussen kan bekwamen in traditionele marmertechnieken en Arabische kalligrafie.”

Wat kan Rotary doen voor medelanders?

Cor Winde: “We moeten kennis nemen van de wereld van de medelanders en dus met ze in gesprek gaan. Het volgen van lezingen bij de IUR zou daarbij kunnen helpen. Iemand van de IUR uitnodigen kan natuurlijk altijd ook. Je kunt als Rotary club best eens in plaats van een bedrijfsbezoek een gezamenlijk bezoek aan zo’n lezing inplannen. Nodig iemand van de IUR uit als gastspreker. Denk bij nieuwe leden eens aan die allochtone ondernemer bij je in de buurt. Maak hem of haar lid of gastlid. Neem zelf, of in clubverband deel aan een iftar maaltijd.

“ Vanuit de IUR willen wij het gesprek aangaan met andere Nederlanders. We zien het graag als er belangstelling voor de lezingen is. We staan open voor vragen van Rotary leden en mocht een club ideeën hebben voor een ontmoeting dan kunnen we daar zeker aan mee werken. Het zou fantastisch zijn wanneer Rotaryclubs samen met hun islamitische dorps- of stadgenoten een iftarmaaltijd zouden organiseren.”

Voor meer informatie: Zie www.islamicuniversity.nl

Herma Enthoven-De Vries

Image Navigation

Wevolve