De RAN; multifunctioneel servicecentrum voor Rotary in Nederland

Op deze pagina:

Het kantoor van de stichting Rotary Administratie Nederland (de RAN) is het centrale administratiekantoor dat als multifunctioneel servicecentrum ondersteuning biedt aan de Gouverneurs en aan rotarians in Nederland.

Voor ongeveer 20.000 Rotaryleden draagt het Rotarykantoor de zorg voor het online ledenadministratiesysteem (LEAD2), de jaarlijkse uitgifte van het Rotary Jaarboek en het magazine De Rotarian dat acht keer per jaar verschijnt. Daarnaast zorgt de RAN voor de financiële administratie, functioneert de RAN als archief en documentatiecentrum voor Rotary en worden dagelijks uiteenlopende vragen van rotarians en derden beantwoord. De RAN faciliteert ten behoeve van de Gouverneurs en de Rotaryleden en biedt waar nodig ondersteuning door de permanent aanwezige kennis van Rotary.

Op het RAN-kantoor zijn drie fulltime medewerkers werkzaam onder leiding van Barbara Ebbinkhuijsen (algemeen secretaris) te weten: Ingeborg van Nood (administratief medewerkster), Mounia Aznou-Benyadine (administratief medewerkster) en Marcel Harlaar (hoofdredacteur). Het afgelopen Rotaryjaar is een succesvol jaar geweest waarin een goede samenwerking is gerealiseerd met het Gouverneursberaad en het RAN-bestuur. Door het optimaliseren van de werkzaamheden wordt een complete ondersteuning geboden aan de Rotaryleden.

Als multifunctioneel servicekantoor zijn de medewerkers van het kantoor ook tijdens landelijke Rotaryactiviteiten en districtsconferenties beschikbaar om informatie te verstrekken. Tijdens de Multidistrictsconferentie 2008 zijn de medewerkers met een informatiestand aanwezig geweest waarbij veel informatie is verstrekt zijn aan de bezoekers. In het magazine De Rotarian en op de landelijke website www.rotary.nl verschijnen actuele artikelen.

Een nieuwe ontwikkeling is de automatische incasso van de contributiegelden; een initiatief van het RAN-kantoor dat gedragen wordt door het Gouverneursberaad. Tot op heden heeft zesendertig procent van de clubs hierop positief gereageerd.

Op internationaal niveau heeft het RAN-kantoor bijna dagelijks contact met de medewerkers van het R.I.-kantoor in Zurich te Zwitserland waarbij de wederzijdse informatieverstrekking en samenwerking naar wens verloopt. Door het wederzijdse contact wordt actuele informatie verstrekt ten behoeve van de Rotaryleden.

De RAN is dagelijks geopend van half negen tot half vijf en is telefonisch bereikbaar via: 020-6232405 of per e-mail

De medewerkers van de RAN:

Barbara Ebbinkhuijsen: algemeen secretaris, werkzaam sinds 1 mei 1994

Ingeborg van Nood: administratief medewerkster, werkzaam sinds 1 juni 2006

Mounia Aznou-Benyadine: administratief medewerkster, werkzaam sinds 1 oktober 2008

Marcel Harlaar: hoofdredacteur, werkzaam sinds 1 maart 1999

Image Navigation

Wevolve