© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vlielandkamp 2022 afgelast

22/11/2021

Het zou het vijftigste Vlielandkamp zijn geworden. Helaas moeten wij melden dat het kamp in 2022 niet kan doorgaan. Zeer recent werd ons duidelijk gemaakt dat groepsverblijf ‘De Vliehorst’ - sinds jaar en dag het onderkomen voor de Rotary Vlielandkampen - door onvoorziene omstandigheden niet voor ons beschikbaar is.

Extra zorgelijk is het feit dat de (nieuwe) eigenaar ook geen garanties voor de toekomst wil afgeven in verband met een mogelijke bestemmingswijziging van het gebouw.

Wij betreuren deze, ook voor ons onverwachte, wending ten zeerste en beraden ons nu over de toekomst van het kamp, het veruit langstlopende jeugdproject binnen Rotary in Nederland. Vast staat in ieder geval dat het kamp in 2022 niet georganiseerd kan worden.

In tegenstelling tot eerdere berichten, o.a. in Rotary Magazine, kunnen daarom in de gebruikelijk aanmeldperiode, die op 1 december a.s. van start zou gaan, geen kinderen worden aangemeld.

Van belangrijke ontwikkelingen zullen wij de Rotaryclubs op de hoogte houden. Voor actueel nieuws kunt u ook terecht op deze website.

Diana Bakker
Frits Boddeman
Organisatie/Coördinatie Rotary Vlielandkamp