© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Profiel van onze club

Fietsroute Maas 2018

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor onze Rotaryclub. Wij zijn verheugd dat je ons wilt leren kennen en je − als de kennismaking je bevalt − mee wilt doen in onze Rotterdamse vereniging.

Onze club bestaat meer dan 25 jaar en vernieuwt zich voortdurend, ook onder moeilijke omstandigheden.


Ons doel

· Jouw actieve en brede vriendenkring te zijn, waar je persoonlijke ervaringen en zakelijke kennis uitwisselt met een aantal zeer verschillende Rotterdamse beroepsbeoefenaren.

· Effectieve gespreks- en samenwerkingspartner te zijn in onze snel veranderende stad.

· Door op veel vragen uit de samenleving in te gaan en netwerken aan elkaar te knopen willen wij bijdragen aan goede doelen en aan maatschappelijke vernieuwingen.

· En wij willen deelnemen in en bijdragen aan het internationale netwerk van Rotary, één van de actiefste kennisnetwerken en grootste vrijwilligersorganisaties ter wereld.


Diversiteit en inclusie

Wij kennen een grote onderlinge betrokkenheid (momenteel ook virtueel!) en willen een echte afspiegeling vormen van het nieuwe Rotterdam. Wij streven naar meer diversiteit en inclusie. Wij richten ons op meer maatschappelijke impact en dus samenwerking met andere stedelijke organisaties. En we willen een betere zichtbaarheid bij acties van Rotary in Rotterdam.
Daarom staan wij open voor getalenteerde en actieve nieuwe leden uit de volgende sectoren:

· Handel, haven en industrie,

· Kunst en cultuur,

· Onderwijs en wetenschap,

· Openbaar bestuur en (semi-)overheid,

· Zakelijke dienstverlening en

· Zorg en gezondheid.


Karakteristieken

Kernkarakteristieken van onze club en onze verwachtingen van nieuwe leden zijn:

· gemengde club, leeftijd 35 - 75 jaar, wervend tussen 30 en 60 jaar,

· open, no-nonsens, inspirerend, ‘vroege vogels met een wakkere geest’,

· inzet voor maatschappelijke projecten en samenwerking met andere clubs,

· aanwezigheid bij zo veel mogelijk bijeenkomsten en betrokkenheid bij acties en

· een beroep/functie die vernieuwend is t.o.v. de huidige samenstelling van onze club.

Onze club ontbijt eens per 14 dagen in de even weken op dinsdag van 07:15 tot 09:00 uur in het centrum van de stad. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal avondbijeenkomsten van 18:00 tot 21:00 uur, waaronder de RND Kenniscafé’s met stevige sprekers en discussie, voorafgegaan door een diner-buffet. Daarbij zijn onze partners, leden (en hun partners) van 12 andere Rotterdamse Rotaryclubs en andere belangstellenden op intekening van harte welkom.


Tenslotte

· Bij de procedure voor het lidmaatschap hoort de formele mogelijkheid voor de clubleden om zich bij de ‘commissie nieuwe leden’ uit te spreken over voorgedragen kandidaten.

· De contributie bedraagt momenteel € 350,- per halfjaar, inclusief ontbijten en diners en bijdragen aan maatschappelijke doelen (die jaarlijks door de club worden gekozen).

· Alles wat je wilt weten over Rotary en ons lidmaatschap is te vinden op onze website. Of richt je tot degene die je heeft voorgesteld of tot Ernst Storm (bestuurslid ledenbeleid, 06 2429 2222, ernstmstorm@gmail.com).

Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te komen naar een clubbijeenkomst, of eerder al via je voorsteller ‘virtueel’ deel te nemen.

We hopen je te verwelkomen en te ontmoeten!