© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuws van uw webmaster

Beste vrienden,

Met ingang van 1 januari 2012 zal onze club alleen nog avondbijeenkomsten agenderen. Na geruime tijd gehinkt te hebben op de 2 gedachten van middag- en avondsessies, is nu deze knoop doorgehakt. Voornaamste oogmerk voor deze verandering is de hoop op een betere attendance en vooral ook groei van ons ledenbestand.

Omdat shelterboxen een wezenlijk deel zijn van onze servicegedachte, heb ik de factsheet en de diapresentatie hierover geplaatst onder het hoofdstuk “nieuws” van onze site.

Helaas is de weergave van weekberichten en verslagen op de website wat minder adaequaat en nauwkeurig dan u gewend was. Dit hangt –waarschijnlijk- samen met onregelmatigheden in de aanlevering van beide items.

Onder het hoofdstuk “voor leden/clubnieuws/community service” vindt u tekst en schenkingsformulier, te gebruiken bij een via notariële akte vast te leggen jaarlijkse schenking aan de stichting Community Service.

Het aan- en afmelden van uw aanwezigheid op bijeenkomsten en dus ook voor uw maaltijden kunt u vanaf heden doen via het mailadres van Wouter Blacquière: blacquiere.biesta@gmail.com

Uw webmaster Jan van Vliet.