Jobrotary

Wat is Job Rotary?

Job Rotary is gestart op 5 maart 1999 en heeft tot doel om werkzoekenden met een HBO+ opleiding die ouder zijn dan 40 jaar, te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van nieuw werk. De werkzoekenden worden individueel begeleid door mentoren die lid van een Rotaryclub zijn. De activiteiten van JobRotary vinden plaats op basis van vrijwilligheid en zijn derhalve kosteloos. Er nemen op dit moment 117 Rotaryclubs deel aan deze activiteit.

Samenwerking met het UWV

Diederik Tak Labrijn en Leopold Loop, beide lid van RC Bloemendaal, zijn in 2009 na een zorgvuldige voorbereiding gestart als regiocoördinatoren Kennemerland-Zuid, waarbij zij o.a. een samenwerking met het UWV-Werkbedrijf (voorheen het Arbeidsbureau en daarna CWI) zijn aangegaan. Het UWV-Werkbedrijf blijkt grote moeite te hebben een goede begeleiding te geven aan oudere (40+) hoger opgeleide (HBO+) werkzoekenden. Het UWV is van meet af aan zeer enthousiast voor het Rotary initiatief en maakt elke 40+ HBO+ werkzoekende nadrukkelijk attent op deze mogelijkheid.

Werkwijze

Job Rotary biedt de werkzoekende een klankbord, waarbij door goed luisteren en doorvragen de positieve mogelijkheden van de kandidaat getracht wordt naar voren te halen, teleurstellingen te relativeren met name ook een ontslagervaring en succesrichtingen aan te geven. Extra aandacht wordt besteed aan het opstellen van succesvol curriculum Vitae en aan het voeren van sollicitatiegesprekken. Het allerbelangrijkste blijkt echter het onvermogen te verbeteren om aan de gesprektafel van een potentiële werkgever te komen.

Job Rotary is geen arbeidsbemiddelaar en in die zin ook geen concurrent van organisaties en private initiatieven, die hiervan hun werk/boterham maken. Job Rotary is eerder aanvullend en wenst haar kandidaten juist succesvol te zijn in hun contacten met deze organisaties.

Veranderende arbeidsmarkt

We merken dat de arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is. Zo ook de wijze waarop bedrijven personeel zoeken en in dienst nemen. Tijdelijke dienstverbanden, flexwerk en het inzetten van zzp-ers nemen hand over hand toe en zijn op dit moment meer regel dan uitzondering. Een vast dienstverband lijkt meer de uitzondering te worden. Het gaat veel minder over een baan vinden maar meer over werk vinden. 30% van de vacatures wordt nog maar ingevuld middels klassieke directe werving, 70% wordt ingevuld via derden contacten, social media en open internetsollicitatie.

Dit vereist voor kandidaten een heel andere benadering. JobRotary probeert hierin mee te gaan door kandidaten bewust te maken van deze veranderingen en hun hierin de weg te wijzen. Door regelmatig met elkaar als coördinatoren/mentoren te overleggen en gezamenlijk kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen probeert JobRotary Zuid-Kennemerland up to date te blijven op dit gebied. Een extra inspanning maar ook een waardevolle

Ervaringen in de Rotary Club Santpoort

In maart 2011 zijn Wim Heijne en Flip Stembert gestart met een actieve bijdrage van onze club aan JobRotary. In totaal hebben wij 13 kandidaten begeleid. Gemiddeld spreken wij een kandidaat 3,5 keer. Twee kandidaten bevinden zich nog in de consultatie fase. Elf kandidaten hebben het programma verlaten. Drie kandidaten hebben een baan gevonden, en drie werk als zelfstandige /zzp-er. Vier kandidaten hebben zonder opgaaf van reden of resultaat het contact na 2 of 3 keer verbroken.

Deelname

Deelname vindt plaats door inschrijving op de website www.jobrotary.nl. De centrale organisatie selecteert de deelnemende club en brengt de inschrijver in contact met de clubcoördinatoren (2 leden) van deze Rotaryclub. De clubcoördinatoren voeren een intake gesprek met de kandidaat en selecteren voor de kandidaat een begeleider uit de club.

Flip Stembert