© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Youth Service

De jeugdcommissie vormt één van de avenues van onze Rotaryclub. Het doel van deze commissie is de band met de jeugd nationaal en internationaal te versterken en programma’s te organiseren voor kinderen uit achterstandsituaties.

Voor ons nieuwe seizoen 2020-2021 hebben we diverse activiteiten op stapel staan.

Weekend voor jong volwassenen ( 21 tot 27 jaar) in hun eerste baan
we willen een of enkele jong volwassenen, die aan het begin van zijn/haar loopbaan staat uitnodigen voor een weekendseminar dat in Rotary kringen bekend staat als RYLA. Dit weekend wordt door Rotary jaarlijks georganiseerd. In dit weekend ga je met leeftijdgenoten nadenken over je loopbaan, de balans tussen werk en vrije tijd en het ontdekken en ontwikkelen van je leiderschapscapaciteiten. De ervaringen van vroegere deelnemers zijn uitermate positief.
de Ryla voor 2020 is wegens Corona helaas geannuleerd, maar voor 2021 staat een nieuwe editie op stapel. Zie ook https://www.ryla-d1600.nl/

Belangstelling? Meld je bij de contactpersoon, zie hieronder.

Vlielandkamp 2021
Jaarlijks organiseert Rotary Nederland het Vlielandkamp. Dit is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar, voor kinderen die niet op andere wijze op vakantie kunnen. Opgeven kan via onze Rotaryclub. Rotary heeft veel ervaring met het organiseren van deze kampen en kinderen komen er dolenthousiast van terug. Voor meer informatie zie: https://www.rotary.nl/vlielandkamp/
Wil je iemand opgeven? Neem contact op, zie hieronder.

Internationaal uitwisselingproject jongeren.
Rotary organiseert deze uitwisselingsprojecten al een groot aantal jaren. Een buitenlandse jongere, 16-19 jaar, krijgt de kans een jaar lang in Nederland door te brengen, hier de school te bezoeken. De jongere wordt ondergebracht bij een drietal Rotarygezinnen, elke keer 3 tot vier maanden. Per jaar in augustus komen zo’n 25 jongeren naar Nederland. Zij sluiten hun buitenlandse jaar in juni af met een trip door Europa. Een Rotaryclub kan zich opgeven een jongere op te vangen voor een jaar en verwerft daarmee ook het recht een jongere uit te zenden.
Afgelopen jaar was Regina uit Mexico te gast bij Rotary Sassenheim en we zonden Tijmen uit Noordwijkerhout uitzenden naar Nieuw Zeeland.
Onze club is van plan in het jaar 2021-2022 opnieuw een jongere te ontvangen. Dan mogen we ook iemand uitzenden. Belangstelling ?? Neem contact op( zie hieronder)

Thema Rotary Sassenheim 2020-2021 Natuur
De natuur staat volop in de belangstelling door alle zorgwekkende mededelingen over de klimaatverandering. Het is dan ook niet voor niets dat het jaarthema van onze club dit jaar “de Natuur” is. Onze commissie is nog aan het broeden op ideeën hoe dit thema voor onze jeugd in Sassenheim nader vorm te geven. U leest er meer van binnenkort op deze website.

Contact :
Laurent Beekwilder, voorzitter Jeugdcommissie
l.beekwilder@houtop.nl
0621211331