Rotaryclub Schaijk – Land van Ravenstein

De voornaamste doelstelling van Rotary is service. In de lokale gemeenschap, het werk en ook wereldwijd. Rotarians steunen en stimuleren het ideaal van dienstbaar zijn aan de samenleving. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van de eigen (vak)kennis ten dienste van de samenleving. Maar ook door het bevorderen van internationaal begrip en goodwill en het verlenen van humanitaire hulp. Rotary houdt zich niet met politiek bezig, maar heeft wel een open oog voor knelpunten in de lokale, regionale en internationale samenleving.

Rotaryleden hebben de gezamenlijke expertise en capaciteiten om programma's door te voeren die vragen om dynamiek en volharding op gebieden als het bestrijden van honger, armoede en analfabetisme. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, ouderen en gehandicapten.

Rotary in Nederland
De 433 clubs in Nederland tellen bij elkaar ruim 19.000 leden.

Rotary een wereldwijd netwerk
Op het ogenblik is Rotary International een wereldwijd netwerk dat 163 landen met elkaar verbindt. Wereldwijd heeft de Rotary 30.000 clubs en 1,2 miljoen leden.
Rotary initieert wereldwijd projecten op maatschappelijke knelpunten zoals gezondheidszorg, milieu, bejaardenzorg, jeugdvoorzieningen, gehandicaptenbeleid, monumentenzorg enzovoorts.

Het grootste sprekende wereldwijde voorbeeld van een Rotary project is het project 'Polio de wereld uit', waarvoor honderden miljoenen dollars beschikbaar is gesteld;

Daarnaast zorgt Rotary bv. elk jaar voor de internationale uitwisseling van ruim 7.000 studenten uit meer dan 60 landen. Het doel van deze uitwisselingen, die variëren van een aantal weken tot een geheel jaar, is de jeugd ervaringen te laten opdoen met andere culturen en onderwijsprogramma's en ook hen begrip bij te brengen voor de samenleving in andere werelddelen.

Rotary club Schaijk – Land van Ravenstein
Een club die al vele projecten sinds haar oprichting in 2006 heeft gerealiseerd:

·

Nu en straks veilig naar school, een interactief programma voor schooljeugd in de laatste klas van het basis onderwijs; in samenwerking met Veilig verkeer Nederland

·

“We bouwen een school in India” kansarme jongeren een school geven waardoor ze een toekomst krijgen; in samenwerking met Stichting Pater Vos uit Schaijk

·

De binnentuin voor woongroep Dolfijn te Schaijk

·

Jaarlijkse ondersteuning en hulp bij de kerstmiddag voor alleenstaanden, in samenwerking met Doortje Bekkers

·

De 24-uurs mountainbike race, een sportief evenement in Schaijk en Herpen; in samenwerking met Bart Brentjes

Kijk voor meer informatie op de website: www.rotary.nl/schaijklandvanravenstein/