Persbericht oprichting van Arena

weekblad arena voorpagina

Rotaryclub Schaijk–Land van Ravenstein opgericht

Serviceclub zamelt geld in voor verkeersveiligheidsproject scholieren
SCHAIJK/RAVENSTEIN – Zo’n twee jaar nadat een groepje mensen uit de  omgeving van Landerd en Ravenstein de eerste initiatieven ontplooide voor de oprichting van een regionale serviceclub, ziet zaterdag 9 september de Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein officieel het levenslicht. Zaterdagavond houdt de kersverse serviceclub onder het motto ‘Dancing & Dining with the Stars’ een groot galafeest met een veiling in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Opbrengst van die avond is bestemd voor het eerste project van de rotaryclub: een grootschalige verkeersveiligheidscampagne voor de schoolgaande jeugd in de regio.

De Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein is ontstaan vanuit een servicegedachte, zegt pr-man Leonard Steetsel. “Service naar een ander toe en service naar jezelf. Enerzijds wil de rotaryclub iets doen voor mensen die het wat minder hebben en anderzijds wisselen de leden onderling ideeën uit om zo hun horizon te verbreden.”
De Rotary, dat is toch een oubollige, elitaire herenclub? Leonard Steetsel: “Welnee, dat is al lang niet meer zo. Tegenwoordig zijn ook dames gewoon lid van de Rotary. We willen ook niet, zoals dat vroeger misschien gebeurde, alleen maar geld geven. We willen als Rotary echt actief iets doen om dingen voor elkaar te krijgen. Van dat hoogdrempelige imago moeten we juist af.”     
De Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein telt momenteel (het minimaal vereiste aantal van) twintig leden, die eens per week bijeenkomen. President van de serviceclub is Frank de Ruiter van de Rabobank. Enkele andere namen die op de ledenlijst prijken zijn die van Theo de Bie, Jacques Derks, Mark van Zummeren en Cora Raaijmakers uit Schaijk, Harold van Tiel en Carla van der Laar uit Zeeland, Dominicus van Schaick uit Reek, Emiel de Kleijn uit Herpen en Joost Vlemmix en dokter Tigchelaar uit Ravenstein.       

‘12 situaties-geen ongelukken’
Met het project ‘12 situaties-geen ongelukken’ zet de Rotaryclub in op verbetering van de verkeersveiligheid van scholieren in Landerd, Herpen en Ravenstein. Leonard Steetsel: “In plattelandsdorpen hebben we regelmatig te maken met onveilige situaties voor onze schoolgaande jeugd. Zeker wanneer ze naar een andere plaats moeten fietsen voor hun school. Elk jaar weer gebeuren er onnodige ongelukken. Deze ongelukken willen wij verminderen door de jeugd via internet, dvd’s en filmpjes bewust te maken van onnodige risico’s. Samen met Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO, red.) gaan wij hiervoor digitaal beeldmateriaal ontwikkelen, waarbij de meest veilige fietsroutes naar de middelbare scholen worden getoond. Zodra het materiaal er is zullen we dit met leden van de Rotary promoten door voorlichting te geven in groep 8 van de basisscholen.”

Galafeest en veiling
De financiële middelen die nodig zijn voor het verkeersveiligheidsproject hoopt de Rotaryclub te vergaren tijdens het galafeest en de veiling zaterdagavond in de Phoenix. Onder leiding van een veilingmeester van het bekende veilinghuis Christie’s gaat er een groot aantal bijzondere objecten onder de hamer. “Deze variëren van prachtige kunstwerken, een helicoptervlucht en een witgouden collier tot een gesigneerd Oranje-shirt van Ruud van Nistelrooij en zelfs een Lakenvelder koe. Al de te veilen objecten zijn bijeengebracht door de eigen leden”, zegt Leonard Steetsel. Tijdens de feestavond geeft ook een aantal topdansparen geheel belangeloos acte de présence. Onder andere het van Dancing with the Stars bekende danspaar Barbara de Loor & Marcus van Teijlingen geeft een dansdemonstratie.

De nieuwe Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein zamelt zaterdag geld in voor een regionaal verkeersveiligheidsproject voor de jeugd.