© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

informatie en contactgegevens

Naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Schiedam

Oprichting: 19 december 1988

RSIN: 0085.86.652

Bestuur: de heer Johan Smit, voorzitter

mevrouw Annemieke Jansen - Lentjes , penningmeester (vanaf 01-01-2022)

de heer Rob Wassenaar, penningmeester (01-07-2019 – 31-12-2021)

de heer John van der Zande, secretaris

contact: secretaris; Willem de Zwijgerlaan 21

3136AP Vlaardingen

T 010 4742311

E vdzande@bart.nl

Beleidsplan: zie beleidsplan

Doelstelling: zie beleidsplan - paragraaf 1 doel

Beloningsbeleid: zie beleidsplan - paragraaf 3 rol bestuurders

Verslag activiteiten: zie hiervoor het overzicht in de Jaarrekening.

Financiële verantwoording: zie hiervoor de jaarrekening.