© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI Belastingdienst

ANBI

Webmaster

Stichting Community Service

De Stichting Community Service is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft zowel voor de organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan ‘onze’ stichting.

Afbeeldingsresultaat voor anbi wiki

Sinds 1 januari 2014 bepaalt de wet dat de betreffende stichting gegevens via internet openbaar maakt. Bij deze!

RSIN nummer: 8045.14.781

Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

Community Service houdt het aloude Rotary gezegde Service Above Self in ere door activiteiten te organiseren voor de medemens in onze gemeenschap. Ook in dit jaar willen we weer flink de handen uit de mouwen steken en zelf actief bezig zijn om daarmee een nuttige bijdrage aan de samenleving te kunnen schenken.

Beloningsbeleid

Ons beleid is dat bestuurders geen beloning ontvangen. Er wordt ook geen onkostenvergoeding gegeven aan bestuurders van de Stichting Community Service. De geringe onkosten die onze bestuurders declareren komen ten laste van de kas van de Rotaryclub.

Overzicht van recente projecten

·

Fondsenwerving door het bottelen en verkopen van wijn.

·

Ten behoeve van statushouders: Oude fietsen inzamelen, opknappen, en weggeven.

·

Voor waterprojecten van Simavi in ontwikkelingslanden: Regionaal organiseren i.s.m. de basisscholen van de landelijke actie "Wandelen voor Water".

·

Voor kinderen uit probleemgezinnen: deelname mogelijk maken aan een zomerkamp.

·

Fondsenwerving en bouwmanagement voor een muziekpaviljoen in Schoonhoven.

Overzicht van diverse projecten in het verleden

·

Fondsenwerving door de organisatie van een Duck Race.

·

Bouw van watervoorzieningen op Java i.s.m. de Rotaryclub Bandung.

·

Bouw van watervoorzieningen op Lombok i.s.m. de Rotaryclub Lombok

·

Ontbijt voor vrijwilligers tijdens de jaarlijkse dag voor de vrijwilligers.

·

Grote opknapbeurt voor de tuin van verzorgingshuis Bovenberghe te Schoonhoven.

Balans 2017-2018