Steun van Rotary voor lokale projecten

Rotaryclub Texel heeft in 2018 ruim € 7.500,- uitgekeerd aan diverse goede doelen op Texel. Het geld wordt opgehaald door de verkoop van kleding die ingezameld wordt met de grote containers die in bijna elk dorp te vinden zijn. De nadruk ligt op kleding. Mensen die dekbedden of dekens willen schenken kunnen het beste contact opnemen met de stichting Hulp Oost-Europa Texel.

Afbeeldingsresultaat voor sigt texelDe Stichting Integratie Gehandicapten Texel SIGT ontving een bijdrage voor het onderhoud van de speciale strandrolstoelen. De rolstoelen geven Texelaars én toeristen met een handicap de mogelijkheid om ook van het Texelse strand te genieten.

Het Tesselhuus kon dankzij een schenking speciale hoog-laag wastafels aanschaffen. Het Tesselhuus is een aangepast vakantiehuis voor mensen die als gevolg van ernstige spierziekten, multiple sclerose of reuma in een rolstoel zitten.

C:\Users\Peter\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\571672CA.tmp“Stichting Hoera het is vandaag” ontving een donatie voor het organiseren van Gezondheidsweek en de Gezondheidsbeurs voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8. Dit jaar stond in het teken van Gezondheid in “beweging”.

Daarnaast zijn bijdragen verstrekt aan enkele (inter)nationale projecten. Zo werden Shelterboxen aangeschaft voor de getroffenen op het door een orkaan verwoeste eiland Sint Maarten.

Ook het Rotary Vlielandkamp kon op een bijdrage rekenen. Dit kamp wordt door Nederlandse Rotary clubs georganiseerd voor kinderen die, om uiteenlopende redenen, niet op vakantie kunnen.

Tot slot werd ook de actie van Rotary International voor het beëindigen van Polio wereldwijd financieel ondersteund.

Voor het komende jaar kunnen er weer aanvragen worden gedaan. Belangrijke voorwaarde is dat de middelen op Texel worden besteed, zodat de opbrengst van de ingezamelde kleding zoveel mogelijk terugvloeit naar de Texelse Gemeenschap. Aanvragen voor een eenmalige financiële opsteker kunnen worden gemaild naar Jan Dogger, secretaris van Rotary Texel. Zijn mailadres is j.dogger@texel.com.