Tesselhuus

Tesselhuus Texel, verhuur aangepaste groepsaccomodatie.Het Tesselhuus in De Koog is een van de projecten die worden gesteund door Rotaryclub Texel. Het Tesselhuus is een aangepast vakantiehuis voor mensen die als gevolg van ernstige spierziekten, multiple sclerose of reuma in een rolstoel zitten.

Het Tesselhuus ontstond begin jaren tachtig op initiatief van Rotarylid Harry de Graaf. Het stichtingsbestuur wordt al sinds de oprichting gezamenlijk gevormd door leden van de Rotary en Lions Club Texel. Ook Vrouwen van Nu op Texel heeft jarenlang bestuursleden afgevaardigd.

Elk jaar worden in de zomer in het vakantiehuis gratis Tesselhuusweken aangeboden, zodat jaarlijks tientallen mensen ondanks hun handicap een onvergetelijke en onbekommerde week vakantie op Texel kunnen vieren. Het zijn actieve vakanties waarbij de deelnemers diverse activiteiten ondernemen. De weken worden begeleid door vrijwilligers die veelal een week van hun eigen vakantie in het Tesselhuus steken.

De gasten gaan onder meer met een garnalenkotter de Waddenzee op, trekken het eiland over, bezoeken de dorpen en de musea en maken een rondvlucht boven het eiland. Het eten wordt elke avond verzorgd door een cateraar of een eigen kok. Bestuursleden van het Tesselhuus verzorgen tijdens een vakantieweek telkens één avond in de week een barbecue. Er worden ook vakantieweken aangeboden aan De Waerden (organisatie voor Texelaars met een verstandelijke beperking) en De Zonnebloem op Texel.

De bestuursleden van het Tesselhuus zijn het hele jaar door in touw om geld voor de Tesselhuusweken op te halen. Jaarlijks is ongeveer tachtig mille nodig. Dat geld wordt verkregen door diverse acties voor het goede doel, giften, schenkingen en donaties. De Rotary en de Lions ondernemen eveneens acties om geld te verwerven. De bestuursleden trekken verder graag het land in om lezingen over het Tesselhuus te geven.

Meer over het Tesselhuus is te vinden op www.tesselhuus.nl. Op youtube staat een filmpje van een paar minuten waarin een impressie van een vakantieweek in het Tesselhuus te zien is: https://www.youtube.com/watch?v=YHpSDdlecF8&t=3s

Het Tesselhuus staat eveneens op de site van Rotary Helpt!: http://rotaryhelpt.nl/toch-op-vakantie/