Zorg voor leven met polio

Op dinsdagavond 23 oktober wordt in de Flint te Amersfoort een bijeenkomst gehouden met als thema

‘ZORG VOOR LEVEN MET POLIO’

Deze avond is gepland ter gelegenheid van Wereld Polio Dag die jaarlijks op 24 oktober plaatsvindt.

div_blue

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Rotary in Nederland, Spierziekten Nederland,
RIVM, het Amsterdam UMC en het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het doel van deze avond is publieke aandacht te vragen voor onze wereldwijde actie tot uitroeiing van het poliovirus.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de leden van Rotary en voor de voormalige polioslachtoffers, waarvan vele kampen met het postpoliosyndroom. Ook de leden van de patiëntenvereniging en andere belangstellenden, waaronder zorgprofessionals, zijn zeer welkom.

div_blue

SPREKERS

·

PDG Mevrouw Albertine Perre, arts en Rotary lid

·

De heer Erwin Duizer, hoofd van Nationaal Poliolaboratorium

·

De heer Frans Nollet, Rotary lid en medisch hoofd van het Post-Polio Expertisecentrum

·

Mevrouw Aadje de Groot, secretaris diagnosewerkgroep (post) polio

Deze sprekers zijn bekend op het gebied van de polio vaccinatie, de late gevolgen van polio en het postpoliosyndroom.

div_blue

INFORMATIE: