Welkom op de website van Rotaryclub Twenterand

SamenLoop voor Hoop Twenterand

Bekijk de video van dit Rotary Twenterand project

Eindbedrag € 111.190 voor Samenloop voor Hoop Twenterand.


Rotaryclub Twenterand heeft op 18 juli de vrijwilligers uitgenodigd bij De

Johanneshoeve in Westerhaar-Vriezenveensewijk voor een afsluitende avond van de

Samenloop voor Hoop Twenterand 2017.


Na de koffie met krentenwegge werd het gerealiseerde eindbedrag van € 111.190,- bekend gemaakt door voorzitter Bert Hospers en penningmeester Ben Spenkelink.Voorzitter Bert Hospers heeft alle vrijwilligers, die hebben bijgedragen aan het evenement, uitvoerig bedankt in zijn toespraak: “ Deze samenloop is een geweldig succes geworden door jullie enthousiaste inzet en de uitstekende samenwerking tussen instanties, KWF kankerbestrijding, bestuur, commissies en vrijwilligers in de gemeente Twenterand”.


De vrijwilligersavond werd bezocht door circa 50 personen. Na de toespraak van voorzitter Bert Hospers werd een prachtige sfeerfilm van Cars Bijlstra vertoond en een video van dr. Tissing over de Stichting Julian 4 Life en het daaraan gerelateerde kankeronderzoek. Voorzitter Bert Hospers heeft tenslotte aan de hand van een serie foto's een terugblik op het evenement gegeven, waarna onder het genot van een drankje nog gezellig kon worden nagepraat over het evenement.Meer informatie

Nieuwe leden welkom

Rotaryclub Twenterand zoekt nieuwe leden!


Draagt u de uitgangspunten van Rotary een warm hart toe en wilt u bijdragen aan dienstverlening naar de maatschappij bij een gezellige serviceclub?

Reageer dan naar rotaryclubtwenterand@gmail.com voor nadere inlichtingen. 


Wij hebben wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond van 17.30-19.30 uur bij De Johanneshoeve, Dalweg 39 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De bijeenkomsten beginnen met een inloopborrel tot 18.00 uur, waarna gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt. Aansluitend genieten we van een interessante lezing door een deskundige op het gebied van een maatschappelijk onderwerp of specifiek beroep. Naast de reguliere bijeenkomsten organiseren we ook fundraising activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Samenloop voor Hoop Twenterand, We onderhouden contacten met Rotaryclubs in Duitsland en Engeland en verzorgen uitjes voor mensen met beperkingen, een barbecue voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties of een jaarlijkse paaswandeling ten behoeve van een goed doel.


Indien u belangstelling heeft nodigen we u van harte uit om eens een keer een bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen om de sfeer in de club te proeven!


Meer informatie