© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
De Johanneshoeve
Nieuwe leden welkom
Hoe kan ik lid worden
Tulpenbollen planten De Vriezenhof
Tulpen voor End Polio Now
Polio de wereld uit
.
POLIO NOW TULPENACTIE
KLIK HIER VOOR ALLE INFO
INFORMATIEDAG
LINK NAAR SITE
NIEUWE FOCUS
lees meer

Welkom op de website van Rotaryclub Twenterand

50 Jaar Rotaryclub Twenterand

Het echte feest moet nog even wachten. Maar op dinsdagavond 22 september 2020 werd dit jubileum op gepaste wijze gevierd met de leden van Rotaryclub Twenterand. 

“Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten en moeten we het echte feest uitstellen naar volgend jaar”, aldus voor zitter René Horsselenberg.

In een terugblik op 50 jaar Rotaryclub Twenterand, welke op 22 september 1970 is opgericht als Rotaryclub Vriezenveen, passeert een lange en indrukkende lijst van activiteiten en projecten.  

Opvallend daarbij was bijvoorbeeld het “Bierproject”. Samen met zuster clubs Einbekck-Northeim uit Duitsland en Ingastone Engeland, werd bier verkocht waarvan de opbrengst bestemd was voor een waterwinningsproject in Naga op de Filipijnen. 

Ook werd er onder meer geld ingezameld voor het opknappen en uitbreiden van een school in Nieuw Guinea, een aantal leden ging zelf naar Suriname om een weeshuis te schilderen.

De laatste jaren is Rotaryclub Twenterand samen met de afdeling Twenterand van het KWF, de drijvende kracht achter “Samenloop voor hoop” geweest. Samen met veel vrijwilligers werd de 24-uurs-wandelestafette de laatste keer gehouden in Vriezenveen.

De opbrengst, € 111.190 ging naar regionale projecten van KWF kankerbestrijding in Twente en naar het Vechtgenotenhuis in Ommen.

Maar ook vele kleine projecten en spontane activiteiten zoals, de jaarlijks terugkerende bloembollenactie waarmee het internationale Rotaryproject "Polio de wereld uit" wordt ondersteund of meer recent de actie 110 krentenwegges voor de Stichting Manna.  

De afgelopen vijf decennia is de club mee veranderd met haar leden en de maatschappij.  Zo veranderde de club in 1995 van een middag- naar een avondclub en werd in 2001 besloten ook vrouwen als leden toe te laten, maar het doel blijft gelijk. Voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. 

 Volgend jaar hopen we alsnog en ook wat uitbundiger ons jubileum te vieren met leden, vrienden en gasten.

Nieuwe leden welkom

Rotaryclub Twenterand zoekt nieuwe leden!


Draagt u de uitgangspunten van Rotary een warm hart toe en wilt u bijdragen aan dienstverlening naar de maatschappij bij een gezellige serviceclub?

Reageer dan naar rotaryclubtwenterand@gmail.com voor nadere inlichtingen. 


Wij hebben tweewekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond van 18.00-20.00 uur bij De Johanneshoeve, Dalweg 39 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De bijeenkomsten beginnen met een inloopborrel tot 18.30 uur, waarna gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt. Aansluitend genieten we van een interessante lezing door een deskundige op het gebied van een maatschappelijk onderwerp of specifiek beroep. Naast de reguliere bijeenkomsten organiseren we ook fundraising activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Samenloop voor Hoop Twenterand, We onderhouden contacten met Rotaryclubs in Duitsland en Engeland en verzorgen uitjes voor mensen met beperkingen, een barbecue voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties of een jaarlijkse paaswandeling ten behoeve van een goed doel.


Indien u belangstelling heeft nodigen we u van harte uit om eens een keer een bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen om de sfeer in de club te proeven!