Welkom op de website van Rotaryclub Twenterand

Polio de wereld uit!

Polio de wereld uit!

In 2018 heeft Rotaryclub Twenterand 550 tulpenbollen geschonken aan het Punt in Vroomshoop. Hierdoor werd het internationale Rotaryproject "Polio de wereld uit" mede ondersteund. Helaas hebben niet alle bollen de bloei gehaald vanwege vertrapping.

In november 2019 heeft onze club wederom 500 tulpenbollen geplant bij De Vriezenhof in Vriezenveen, zie de nieuwsrubriek.

Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2020 wel van deze tulpen genieten!

Nieuwe leden welkom

Rotaryclub Twenterand zoekt nieuwe leden!


Draagt u de uitgangspunten van Rotary een warm hart toe en wilt u bijdragen aan dienstverlening naar de maatschappij bij een gezellige serviceclub?

Reageer dan naar rotaryclubtwenterand@gmail.com voor nadere inlichtingen. 


Wij hebben tweewekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond van 18.00-20.00 uur bij De Johanneshoeve, Dalweg 39 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De bijeenkomsten beginnen met een inloopborrel tot 18.30 uur, waarna gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt. Aansluitend genieten we van een interessante lezing door een deskundige op het gebied van een maatschappelijk onderwerp of specifiek beroep. Naast de reguliere bijeenkomsten organiseren we ook fundraising activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Samenloop voor Hoop Twenterand, We onderhouden contacten met Rotaryclubs in Duitsland en Engeland en verzorgen uitjes voor mensen met beperkingen, een barbecue voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties of een jaarlijkse paaswandeling ten behoeve van een goed doel.


Indien u belangstelling heeft nodigen we u van harte uit om eens een keer een bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen om de sfeer in de club te proeven!

Meer informatie