© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Inleiding voor de website van Rotaryclub Twenterand

Een website van een vereniging of club is in de huidige tijd een absolute noodzaak en wordt door velen als vanzelfsprekend beschouwd om de club te kunnen promoten. Voor potentiële leden is het van belang iets te kunnen proeven wat de betreffende club te bieden heeft.
De huidige jonge generatie heeft het al druk genoeg met gezin en carriere en heeft bovendien veel meer dan de oudere generatie behoefte aan het aandacht geven aan eigen hobbies.  Er moet dus een duideijke meerwaarde aan zitten.

Wat heeft onze Rotaryclub een (nieuw) lid te bieden?
Het biedt een netwerk voor nieuwkomers, fellowship, informatie over vele interessante beroepen in de omgeving van de club, dus overal weer anders. Dit wordt bereikt door bedrijfsbezoeken en de vele informatie uitwisseling op de wekelijkse bijeenkomsten in  "De Johanneshoeve" aan de Dalweg 39, Westerhaar-Vriezenveensewijk o.a. door de beroepspraatjes. Dit laatste is dus sterk afhankelijk van de classificaties van de leden.  Verder wordt de onderlinge fellowship bevorderd via de firesites, het in kleine groepjes gezellig filosoferen over een voorafgekozen thema tijdens een avondje thuis, en het fornuizen, het eten thuis in idem groepjes, benevens de partnernights. Internationale fellowship wordt bevorderd door de contacten met onze Engelse en Duitse contactclubs in resp. Ingatestone en Einbeck-Northeim, waaruit ook vele persoonlijke vriendschappen zijn voortgevloeid.

Rotary International is een serviceorganisatie en wil dus iets doen voor de maatschappij, voor de gemeenschap in de nabijheid van de club. Daarnaast wordt vaak aangesloten bij internationale projecten.  Denk aan “polio de wereld uit”, en het waterproject in de ontwikkelingslanden. Er worden ook internationale projecten gekozen als het kinderhuis Leliëndaal in Suriname en de school in Papua (voorheen Nieuw Guinea), waar onze club voor gekozen heeft. Overal is geld voor nodig, waar sponsor-projecten voor gekozen worden als onze Suriname gala avond en de voetbalclubmascottes. In onze club zijn er dus vele activiteiten, die persoonlijke inzet vergen.

Er is nog heel veel meer te vertellen over onze Rotaryclub, maar wellicht is het veel informatiever om eens contact te zoeken met een van onze Rotarians om de club te bezoeken en om meer te weten te komen van Rotary in het algemeen en onze club in het bijzonder. Wij nodigen U daarvoor van ganser harte uit.