Het Jaarthema 2019-2020

Rotary club Uithuizen-het Hogeland wil in de periode 2019-2020 een internationaal perspectief leveren door een bijdrage te leveren aan sanitaire voorzieningen en educatie in Mozambique door het ondersteunen van het werk van “Be Girl”. Dit doen wij zoveel als mogelijk in samenwerking met de RC Maputo.

Een van de grote problemen op het gebied van sanitatie is het gebrek aan hygiënische voorzieningen voor meisjes tijdens de menstruatie. Daarnaast is er een gebrek aan kennis omtrent de maandelijkse cyclus van vrouwen. Deze factoren leveren een belangrijke bijdrage aan vroege schooluitval, uitsluiting en isolatie door taboes en stigmatisering, tienermoederschap en een laag zelfbeeld. Hierdoor wordt de individuele ontwikkeling van meisjes voortijdig geremd en wordt het potentieel van meisjes en jonge vrouwen onvoldoende benut in de maatschappij en remt daardoor ook ontwikkeling van Mozambique in het algemeen.

De bijdrage bestaat uit het ondersteunen van de activiteiten van Be Girl in Mozambique. Be Girl levert een wereldwijde bijdrage aan de ontwikkeling van meisjes door het leveren van educatie omtrent de maandelijkse cyclus van vrouwen en het voorzien in hygiënische middelen tijdens de menstruatie. Be Girl werkt samen met NGO’s zoals WASH, Plan, Save the Children en Simavi. Recentelijk is het werk van Be Girl door het Ministerie van Educatie in Mozambique erkend als een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling.

Dit project valt onder Menstruatie Hygiëne Management (MHM) binnen het Focus gebied Water en Sanitatie van Rotary International. Door de impact van het onderwerp wordt ook het focus gebied Economische en Sociale ontwikkeling, Preventie en Behandeling van ziekten en Basis Educatie en Alfabetisering beïnvloed.