initiatief-rotary-11-november-2020-v1.0.docx

Initiatief: AKKERTJE +

Doelstelling: Vanuit Rotary Club Veenendaal regio Akkertje adopteren en uitbreiden

Trekkers: Leo Pruis, Alice van Schuppen, Guus Peters, Steven Donselaar

·

Publiceren D1570

·

Herhaalbaar maken

·

Concept is er, nu verder uitwerken

·

Activiteiten kalender opstellen

o

Wie doet wat

o

Wanneer

·

Denk groot!

·

Effecten op natuur onderzoeken en gevolgen meten

o

Toenadering tot WUR zoeken?

o

Blijvende betrokkenheid

o

Gerard Stienstra heeft ingangen bij WUR

·

Franchise

o

Draaiboek

o

Begeleiding/advies

o

Centrale marketing/Social Media

o

Teambuilding

·

Franchise-nemers

o

Rotary-clubs

o

Bedrijven

o

Sociale werkplaatsen

Initiatief: Begraafplaats Grebbeberg

Doelstelling: samen met Rotary Club Veenendaal Regio en jeugd gedenken op begraafplaats, bijvoorbeeld door lichtjes/kaarsjes te plaatsen

Trekkers: Job van Hardeveld/René Reins

·

Jeugd erbij betrekken

·

Rhenen 75 jaar

·

Budget maken, max € 1.000,--

o

Sponsoring vinden

·

Rotary PR

·

Jaarlijks herhalen

·

Loskoppelen dodenherdenking

o

Voorkeur maand december

·

Samen met scholen

·

Samen met stichting

·

Samenwerking Rotary-clubs

Initiatief: Happen en Trappen

Doelstelling: Regionale fietstocht waar in samenwerking met de Horeca goede doelen gesteund worden

Trekkers: Gerard Stienstra, meer trekkers gezocht.

·

Fietsroute uitzetten in de regio Veenendaal

·

3-4 horeca gelegenheden zijn bereid een klein gerecht of drankje aan te bieden

·

Zoeken van een goed doel

·

Horeca neemt deel tegen kostprijs plus, en draag zo ook bij aan het goede doel

·

Meeropbrengsten van verkoop kaarten gaat naar goed doel

·

Datum: vanaf april 2021

·

Wat is nodig:

o

Veder uitwerken plan

o

Bereidheid van horeca gelegenheden toetsen

o

Organisatie talent

o

Marketing en werving

o

Diverse rollen te vervullen gedurende de dag

Initiatief: Autobingo

Doelstelling: Door huidige Corona-tijd organisatie BINGO waarbij deelnemers in hun auto blijven zitten

Trekker: Ron Bolderman. 10-11-20202: Idee wordt door Jan van Leeuwen en Wim Werkman ingebracht in Inter-service overleg week 47

·

Initiatief in district reeds opgestart en uitgevoerd

·

Toenadering hiertoe zoeken

·

Realisatie uitwerken

Initiatief: Aansluiten bij………..

-

Stadsakker

-

RCVR “Doet”

Doelstelling: aansluiting vinden bij initiatieven/programma’s die reeds geïmplementeerd zijn in onze regio

Trekkers: Birgitte van Rossen, Steven Donselaar

·

Handen uit de mouwen

·

Uitzendbureau voor vrijwilligers

o

Op projectbasis

o

Niet structureel

·

Soepfiets

·

Koken voor de Zevensprong

·

Goed voor Elkaar

·

Doel selecteren

o

Commissie samenstellen “en gaan”

Initiatief: Time 2 Shine

Doelstelling: leerlingen op scholen interesseren voor bedrijfsleven

Trekkers: Hugo van der Velde, Wim Werkman. 10-11-2020 Tevens aansluiting Huiswerkbegeleiding

·

Netwerk van bedrijven

o

Eigen netwerk of combinatie

·

Mensen die actief in het leven staan

·

Of: voorlichting op scholen geven

·

Voordeel voor RCVR, INMAGO verbetering

·

Kost weinig energie

·

Oudere kunnen motiveren

·

Overzichtelijk

·

Leerlingen met wensen

·

Medewerking scholen

o

Verkenning: welke behoefte hebben zij

·

Levensvatbaar???

o

Let it shine

Initiatief: Huiswerkbegeleiding zie tevens Time 2 Shine

Doelstelling: voor groep studenten waar “regulier en betaalde” huiswerkbegeleiding te kostbaar is dit als optie aanbieden

Trekkers: Alice van Schuppen en Trees Berkel

·

Didactische kennis inventariseren binnen de Club

·

Wie wil ondersteuning verzorgen

·

Welke scholen benaderen we?

·

Gebruik maken van reeds bestaand initiatief (RC Nieuwkoop)

·

Beperkte ondersteuning

·

Bedoeld voor sociaal zwakkere gezinnen

·

Subsidie vanuit school mogelijk?

·

Alleen brugklassers?

o

Bepalen voor welk niveau we dit aan willen bieden

Initiatief: Ouderenbuddy

Doelstelling: eenzame ouderen op periodieke basis opzoeken om eenzaamheid te doorbreken

Trekker: Frans Pas

·

Zelf doen of wegwijzer zijn?

o

Netwerk inventariseren en gebruiken

·

Benodigd:

o

Organisatie(s)

o

Namen

o

Afstand houden?

o

Opvolging?

o

Wat is de vraag?

Luisteren en koffie drinken?

Wandelen?

Hulp bijvoorbeeld bij boodschappen doen?

·

Welke projecten zijn leuk voor ouderen?

o

Onderzoeken wat hiervoor in aanmerking komt

o

Bestaande organisaties benaderen

Veens

Stichting Goed voor Elkaar

·

Is er subsidie vanuit de gemeente beschikbaar?

o

Buurtsubsidie

o

Bijdrage voor maatschappelijke intiatieven

·

Hoe kunnen ouderen zelf hun weg vinden in/naar hulp-instanties

Initiatief: Zeepkisten-race

Doelstelling: gezamenlijk met Rotary-clubs uit Veenendaal fundraising activiteit

Trekker: Jan van Leeuwen, Wim Werkman

·

In inter-service overleg waarin Jan van Leeuwen en Wim Werkman vanuit RCVR vertegenwoordigd zijn voortgang en planning afstemmen