Doelen

Rotaryclub Vlaardingen, serviceclub en onderdeel van een wereldwijde organisatie die zich ten doel stelt zich dienstbaar te maken aan de gemeenschap, lokaal, nationaal en internationaal.

Het ledenbestand is zeer divers; de leden zijn afkomstig alle beroepsgroen én hebben oog wat er in de samenleving gebeurt. Zij zijn bereid hun talenten in te zetten daar waar dat nodig en gewenst is.

Rotaryclub Vlaardingen: Verbreed je sociale netwerk en verruim je blik.

Rotary dankt haar bestaan aan mensen zoals jij.