© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat Rotaryclubs verder moeten weten

Rotaryclubs in heel Nederland kunnen ieder maximaal twee kinderen aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor een bedrag van € 450,-* per kind als bijdrage in de kosten. Voor de selectie zoeken clubs vaak contact met maatschappelijke instanties in hun omgeving, zoals o.a. Jeugdzorg, Stichting Leergeld, Humanitas, Leger des Heils, voedselbanken en scholen, die veel kinderen uit de bovengenoemde doelgroep kennen. De leden van de Rotaryclubs brengen zelf de kinderen van huis naar de boot in Harlingen en halen ze na het kamp weer op. *prijsaanpassing voorbehouden

Ieder jaar in november ontvangen de secretarissen en voorzitters van commissie Jeugdzaken van iedere Rotaryclub, voor zover hun functie in de ledenadministratie (LeAd) bekend is, per e-mail informatie over het Vlielandkamp in het daaropvolgende jaar. Vanaf 1 december kunnen kinderen dan via de website van het Rotary Vlielandkamp worden aangemeld. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de aanmeldprocedure. De animo voor het Vlielandkamp is ieder jaar zeer groot. Doorgaans is het kamp binnen enkele dagen volgeboekt. Wacht daarom niet te lang met aanmelden.

Het bestuur van de Stichting Rotary Vlielandkamp bewaakt het beleid en de financiering. De coördinatoren zorgen ervoor dat beide kampen goed verlopen en zijn daarvoor gedurende de twee kampperiodes op Vlieland. Daar hebben ze de eindverantwoording tijdens het kamp en zijn ze contactpersoon voor ouders, studentenleiding en Rotaryclubs. Het Vlielandkamp wordt vanuit het Gouverneursberaad gevolgd door de portefeuillehouder Jeugd.

Als vanouds verzorgen studenten de dagelijkse leiding van het kamp. De 24 ‘juffen’ en ‘meesters’ zijn leden van verschillende disputen van de studentenvereniging L.A.N.X. te Amsterdam. Zij offeren een deel van hun vakantie op om met een enorm enthousiasme de kinderen, die niet altijd even gemakkelijk in de omgang zijn, tijdens het kamp te begeleiden en de aandacht te geven die ze verdienen. Als blijk van waardering kan een club de kosten van het verblijf op Vlieland van een ‘juf’ of ‘meester’ sponsoren door een bedrag van € 450,-* te storten op rekening NL50 ABNA 0436 2575 48 t.n.v. Stichting Rotary Vlielandkamp o.v.v. ‘sponsoring juf/meester’ en de naam van de club. *prijsaanpassing voorbehouden

Vele e-mails worden jaarlijks door de coördinatoren van het Vlielandkamp behandeld. Vaak gaat het om relevante vragen die een specifiek antwoord verlangen. Helaas zijn er ook veel e-mails met ‘vragen naar de bekende weg’, d.w.z. vragen waarop het antwoord eenvoudig op de website van het Vlielandkamp had kunnen worden gevonden. Kijk daarom altijd eerst bij de rubriek 'veelgestelde vragen'. Veelal is daar het antwoord op een vraag te vinden.