© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Sponsor het Vlielandkamp...!

Giften en sponsoring

De deelnemersbijdrage dekt de kosten van het kamp niet volledig. Iedere Rotaryclub - ongeacht of ze kinderen aanmelden - kan deze landelijke Rotary jeugdactiviteit steunen door een bijdrage te storten op rekening NL50 ABNA 0436 2575 48 t.n.v. Stichting Rotary Vlielandkamp o.v.v. ‘gift’ en de naam van de club. De Stichting Rotary Vlielandkamp voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de ANBI-status. Steun in de vorm van giften in natura of het sponsoren van een activiteit is natuurlijk ook meer dan welkom! Neem daarvoor even contact op met de coördinatoren (coordinatoren@vlielandkamp.nl).

Sponsoring van een ‘juf’ of ‘meester’

Als vanouds verzorgen studenten de dagelijkse leiding van het kamp. De 24 ‘juffen’ en ‘meesters’ zijn leden van verschillende disputen van het studentencorps L.A.N.X. te Amsterdam. Zij offeren een deel van hun vakantie op om met een enorm enthousiasme de kinderen, die niet altijd even gemakkelijk in de omgang zijn, tijdens het kamp te begeleiden en de aandacht te geven die ze verdienen. Als blijk van waardering kunt u de kosten van het verblijf op Vlieland van een ‘juf’ of ‘meester’ sponsoren door een bedrag van € 450,-* te storten op rekening NL50 ABNA 0436 2575 48 t.n.v. Stichting Rotary Vlielandkamp o.v.v. ‘sponsoring juf/meester’ en de naam van uw club. *prijsaanpassing voorbehouden