© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Procedure aanmelden 2022

Rotary Vlielandkamp 2022 afgelast!

Het zou het vijftigste Vlielandkamp zijn geworden. Helaas moeten wij melden dat het kamp in 2022 niet kan doorgaan. Zeer recent werd ons duidelijk gemaakt dat groepsverblijf ‘De Vliehorst’ - sinds jaar en dag het onderkomen voor de Rotary Vlielandkampen - door onvoorziene omstandigheden niet voor ons beschikbaar is. Extra zorgelijk is het feit dat de (nieuwe) eigenaar ook geen garanties voor de toekomst wil afgeven in verband met een mogelijke bestemmingswijziging van het gebouw.
Wij betreuren deze, ook voor ons onverwachte, wending ten zeerste en beraden ons nu over de toekomst van het kamp, het veruit langstlopende jeugdproject binnen Rotary in Nederland. Vast staat in ieder geval dat het kamp in 2022 niet georganiseerd kan worden.

In tegenstelling tot eerdere berichten, o.a. in Rotary Magazine, kunnen daarom in de gebruikelijk aanmeldperiode, die op 1 december a.s. van start zou gaan, geen kinderen worden aangemeld.

Van belangrijke ontwikkelingen zullen wij de Rotaryclubs op de hoogte houden. Voor actueel nieuws kunt u ook terecht op deze website.


Rotaryclubs kunnen ieder maximaal twee kinderen aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor een bijdrage van € 450,-* per deelnemend kind. Voor de selectie zoeken clubs vaak contact met maatschappelijke instanties in hun omgeving, zoals o.a. Jeugdzorg, Stichting Leergeld, Humanitas, Leger des Heils, voedselbanken en scholen, die veel kinderen uit de bovengenoemde doelgroep kennen. De leden van de Rotaryclubs brengen zelf de kinderen van huis naar de boot in Harlingen en halen ze na het kamp weer op. *prijsaanpassing voorbehouden

Bekijk zo nodig het ‘stappenplan deelname Vlielandkamp’ op deze website. Hierin worden de stappen beschreven die achtereenvolgens door de club moeten worden gedaan om een kind te selecteren, aan te melden en te laten deelnemen aan het kamp.

Belangrijke voorwaarden en spelregels

 • Aanmelden van kinderen kan uitsluitend door een lid van een Rotaryclub via de op deze website geplaatste webformulieren. U kunt deze vinden op de aanmeldpagina.
 • De kinderen moeten op 1 augustus 2022 de leeftijd van 8, 9 of 10 jaar hebben.
 • Kinderen die al eerder mee zijn geweest komen niet in aanmerking.
 • Vluchtelingenkinderen kunnen worden aangemeld, mits ze een legale status hebben, er een zorgverzekering voor hen is afgesloten en ze over een BSN nummer beschikken. Verder is het absoluut noodzakelijk dat ze de Nederlandse taal redelijk spreken en begrijpen.
 • De kinderen moeten zijn ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
 • De coördinatoren van het Vlielandkamp bepalen de groepssamenstelling, rekening houdend met de verhouding tussen jongens en meisjes en met het onderwijsniveau. Om een optimale begeleiding van alle kinderen te kunnen garanderen, hanteren we de regel dat maximaal 10% van de deelnemers speciaal (basis)onderwijs mag volgen. In bijzondere gevallen kan dit betekenen dat een tijdig aangemeld kind toch niet kan worden geplaatst. U wordt nadrukkelijk geadviseerd geen definitieve toezeggingen te doen aan ouders/verzorgers en kinderen voordat u van ons een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen!
 • Bij het aanmelden wordt u gevraagd aan te geven waarom het kind in aanmerking zou moeten komen voor deelname aan het Vlielandkamp. U dient uw antwoord uitgebreid te motiveren, omdat het kind moet vallen binnen de doelgroep waarvoor het Rotary Vlielandkamp wordt georganiseerd, dit ter beoordeling aan de coördinatoren van het Vlielandkamp.
 • Bij het aanmelden wordt u gevraagd een Rotary contactpersoon op te geven. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers van de kinderen en voor de organisatie van het Vlielandkamp en dient de gehele kampperiode bereikbaar te zijn.
 • Indien uw definitieve aanmelding wordt gehonoreerd, ontvangt u uiterlijk 1 mei 2022 een bevestiging van plaatsing met gedetailleerde informatie voor club, de clubleden die de kinderen brengen en halen (de chauffeurs) en ouders/verzorgers. U ontvangt dan ook de factuur, die uiterlijk 1 juni 2022 moet zijn voldaan.
 • Als uw club vóór 1 juli onverhoopt een al geplaatst kind moet terugtrekken, wordt geprobeerd de opengevallen plaats op te vullen met een kind van de wachtlijst. Als dit lukt, dan kunt u ervoor kiezen uw deelnemersbijdrage te laten crediteren of het bedrag te schenken als sponsorbijdrage aan het Vlielandkamp. Wilt u deze keuze a.u.b. duidelijk aangeven als u het kind afmeldt! Na 1 juli is creditering om organisatorische reden niet meer mogelijk.

Vooraanmelden

Vanaf 1 december 2021 / 10.00 uur tot 1 januari 2022

Met een vooraanmelding geeft u te kennen dat uw Rotaryclub één of twee kinderen wil laten deelnemen aan het Vlielandkamp. Vul hiertoe het ‘webformulier vooraanmelden’ in dat vanaf 1 december 2021 op de aanmeldpagina van deze website staat. Bij een vooraanmelding hoeft u nog geen namen van kinderen op te geven. Maak vóór 1 april 2022 uw aanmelding definitief door het invullen van het ‘webformulier definitief aanmelden’ op deze website. Wacht daar niet te lang mee, want een vooraanmelding is GEEN reservering. Wel krijgt u voorrang bij plaatsing t.o.v. clubs die geen vooraanmelding hebben gedaan.

Indien u in de periode van 1 december 2021 tot 1 januari 2022 kinderen al direct definitief aanmeldt, dan is een vooraanmelding niet nodig. Plaatsing is dan namelijk verzekerd, tenzij het maximaal aantal deelnemers al in deze periode wordt overschreden.

Definitief aanmelden

Vanaf 1 december 2021 / 10.00 uur tot 1 april 2022

Met een definitieve aanmelding verstrekt u de gegevens van de één of twee kinderen die door uw Rotaryclub zijn geselecteerd voor deelname aan het Vlielandkamp. Download altijd eerst het ‘verzamelformulier voor definitief aanmelden’ (pdf bestand) en druk dit af. Dit verzamelformulier moet door de Rotary contactpersoon, samen met de ouders/verzorgers, worden ingevuld en ondertekend. Volg daarbij de instructies op het formulier. Vul vervolgens aan de hand van de verzamelde gegevens het ‘webformulier definitief aanmelden’ in dat vanaf 1 december 2021 op de aanmeldpagina van deze website staat.

Welke volgorde houden we aan bij het plaatsen van kinderen?

Plaatsing van kinderen in het kamp geschiedt in de volgorde van onderstaande categorieën en binnen die categorieën dan weer in de volgorde van ontvangst van de definitieve aanmelding. Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden de kinderen op een wachtlijst geplaatst. Zo snel mogelijk definitief aanmelden vergroot dus de kans dat het kind mee kan!

 1. Definitief aangemeld in periode van 1 december 2021 tot 1 januari 2022 (vooraanmelding is dan niet nodig)
  Plaatsing verzekerd, tenzij het maximaal aantal deelnemers al in deze periode wordt overschreden
 2. Definitief aangemeld in periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 (na vooraanmelding)
  Vrijwel zeker van plaatsing, mits definitieve aanmelding zo snel mogelijk na de vooraanmelding wordt gedaan
 3. Definitief aangemeld in periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 (zonder vooraanmelding)
  Plaatsing indien op 1 april nog plaatsen beschikbaar zijn

Heeft u nog vragen over het Rotary Vlielandkamp? Kijk dan eerst op onze website vóórdat u ons mailt. In de meeste gevallen zult u bij de rubriek ‘veelgestelde vragen’ het antwoord vinden op uw vraag.