© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Blije kinderen dankzij onze sponsors...

05/04/2021

Rotaryclubs betalen een vast bedrag voor de deelname van een kind. De deelnemersbijdragen dekken de kosten niet volledig. Tijdens het kamp betalen we bijvoorbeeld ook de kost en inwoning van de studentenleiding. Die kosten en ook extra uitgaven voor o.a. T-shirtjes voor de kinderen proberen we zoveel mogelijk te financieren met sponsorbijdragen.

 Wij zijn de Rotaryclubs en andere ‘vrienden van het Vlielandkamp’ die het kamp sponsoren met een financiële gift of een bijdrage in natura zeer erkentelijk! Voor het Vlielandkamp 2020 mochten wij een zeer gewaardeerde donatie ontvangen van o.a.:

  • Rotaryclub Leiden
  • Rotaryclub Huizen
  • Rotaryclub Rotterdam Botlek
  • Rotaryclub Heerhugowaard-Langedijk
  • Fonds Eierencentrale
  • Multiline Markering BV
  • ....

Bedrijven, particulieren en natuurlijk Rotaryclubs die een financiële bijdrage willen leveren kunnen dat doen door een donatie te storten op rekening NL50 ABNA 0436 2575 48  t.n.v. Stichting Rotary Vlielandkamp o.v.v. ‘gift’ en de naam van de club. De Stichting Rotary Vlielandkamp voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de ANBI-status.