Aanpassingen Vlielandkamp m.i.v. 2019

08/10/2018

Rotaryclubs die in de afgelopen jaren kinderen hebben aangemeld voor deelname aan het Rotary Vlielandkamp, zullen merken dat er op enkele punten iets is veranderd. Het betreft de aanmeldprocedure en de lengte van de kampperiodes.

Aanmeldprocedure en privacywetgeving
Hoewel de privacy van deelnemertjes en hun ouders/verzorgers bij het Rotary Vlielandkamp al uitstekend was geregeld, doet de nieuwe privacywetgeving (AVG) daar nog een schepje bovenop. In ons privacybeleid, dat staat op onze website, beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens vanaf het moment dat u die bij de aanmelding van kinderen via een webformulier aan ons toestuurt. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de aanmeldende Rotaryclub - en in het bijzonder van de Rotary contactpersoon van die club - om discreet om te gaan met de persoonsgegevens die u voorafgaand aan de aanmelding van kinderen moet verzamelen. Om de webformulieren te kunnen invullen moet u voortaan inloggen met uw Rotary inloggegevens van LeAd. Zodoende is de identiteit van u als Rotary contactpersoon naderhand vast te stellen. Geef NOOIT uw Rotary inloggegevens aan iemand anders!

D:\Dropbox\Website_Vlielandkamp\Afbeeldingen\avg.jpg

Lengte van de kampperiodes
Wij kregen regelmatig de vraag of een kampperiode van 10 dagen niet heel erg lang is in deze huidige ‘snelle’ tijd. Vooral ook omdat we bewust kiezen voor een kamp zonder computers en telefoons. Aandacht van de kinderen voor elkaar en samen activiteiten ondernemen staan voorop! Daarbij past geen ‘ongelimiteerd’ contact met het thuisfront, nog afgezien van het feit dat er ook veel kinderen zijn die geen telefoon bezitten. Een tweedeling ligt dan op de loer! Als gulden middenweg hebben wij gekozen voor een kampperiode van 8 dagen in plaats van 10 dagen. Overigens heeft dat geen gevolgen voor de tijdens het kamp georganiseerde activiteiten; die passen er allemaal nog in. Een positief neveneffect van de verkorte kampperiode is dat de deelnemersbijdrage - die al meer dan een decennium niet is verhoogd - ook dit jaar hetzelfde kan blijven. Dit ondanks de steeds stijgende kosten.

\\DISKSTATION\photo\Afbeeldingen\Vlielandkamp_2018_1_online\2018_vlie1_015.JPG