Vlielandkamp 2020 afgelast i.v.m. corona

14/05/2020

Met pijn in ons hart en na lang wikken en wegen, hebben we in overleg met het bestuur van Stichting Rotary Vlielandkamp besloten om het Rotary Vlielandkamp in 2020 niet door te laten gaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat de anderhalvemetersamenleving zoveel beperkingen oplegt dat het kamp dit jaar feitelijk niet te organiseren is.

Er zijn bij alle activiteiten te veel limiteringen om de deelnemertjes een fijne en onbezorgde vakantie te kunnen bieden, nog afgezien van de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen.

Om de teleurstelling voor de aangemelde deelnemertjes iets te verzachten, zullen we voor het Vlielandkamp 2021 de leeftijdsgrens eenmalig oprekken tot 11 jaar. Zodoende zouden alle dit jaar aangemelde kinderen volgend jaar alsnog mee kunnen. Ze krijgen dan voorrang bij plaatsing, mits ze in de maand december 2020 via het bekende webformulier opnieuw definitief worden aangemeld. Dit opnieuw aanmelden is nodig omdat de dit jaar verstrekte gegevens in 2021 gewijzigd kunnen zijn. De contactpersonen van de lokale Rotaryclubs zijn inmiddels via een mailbericht op de hoogte gebracht en zijn gevraagd de boodschap aan de ouders/verzorgers over te brengen. Houd voor actueel nieuws over het Rotary Vlielandkamp deze website in de gaten.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd. Zorg ervoor dat u gezond blijft!

Diana Bakker
Frits Boddeman
Coördinatie Rotary Vlielandkamp