helpende handen op het toernooi

Voor de organisatie op de dag zelf heeft de Golfcommissie nog een paar helpende handen nodig i.v.m. de vereiste Corona maatregelen:

- 2 leden op het parkeerterrein om erop toe te zien dat de binnenkomende spelers voldoende afstand houden (11.30-14.00 uur)

- 1 leden bij de ingang van het clubhuis om de spelers te wijzen op het desinfecteren van de handen (11.30-14.00)

- 2 leden in het clubhuis en terras om erop toe te zien dat de binnenkomende spelers voldoende afstand houden (11.30-14.00 uur en 17.30-19.00 uur)

- 4 leden voor de inschrijftafels voor het controleren van de inschrijving, betaling, uitgifte scorekaart en verkoop Rotary golfballen)

Aanmelden bij Willem K, Clemant, Els of Maarten of stuur een mail .