€ 7.500,- voor Akka plateau

Maandag 15 april heeft Rotaryclub Voorburg-Vliet een cheque overhandigd ter waarde van € 7.500,- aan Tyltylcentrum de Witte Vogel, onderdeel van Basalt. Het was de opbrengst van de 6de Interservice IQ-quiz, waaraan 20 serviceclubs uit de regio deel hebben genomen en vele lokale sponsors hebben bijgedragen middels loterijprijzen of catering.

Het geld is bestemd voor een zogenaamd Akka-plateau, een voorziening waarmee ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen leren omgaan met het rijden in een elektrische rolstoel.

Het bedrag is voldoende voor de basisoptie van het plateau. Om het plateau geschikt te maken voor alle soorten beperkingen zijn extra accessoires nodig, zoals diverse drukknoppen en joysticks. Rotaryclub Voorburg-Vliet is daarom op zoek gegaan naar een fonds voor bekostiging daarvan en heeft dit gevonden in programma Klein Geluk van FNO, dat alleen subsidie verleent aanvullend aan een andere sponsor. 12 April kreeg de Witte Vogel bericht dat FNO een bedrag van €3.244,- beschikbaar stelt. Met het totale bedrag kan nu het volledige plateau, inclusief alle accessoires, worden aangeschaft. Het zal zowel ingezet worden voor tyltylcentrum de Witte Vogel als voor het Basalt revalidatiecentrum.