AKKA PLATEAU IN GEBRUIK GENOMEN

Basalt Revalidatie heeft recent hun nieuwe AKKA plateau in gebruik genomen. Het AKKA “bewegingsplateau” geeft mensen met een mobiliteitsbeperkende handicap de kans zich binnen voortbewegen en de wereld om hen heen te ontdekken. Ondanks hun beperkingen.

Het plateau is op verschillende manieren te bedienen, zoals door met hoofd, handen, voeten of mond allerlei knoppen aan te raken of iets erboven te houden. Zo kunnen gebruikers met het plateau vrij rijden of vrij rijden binnen een vierkant afgezet met tape. Ook kan een route met tape worden uitgezet, zelfs kruispunten waarop de keuze links/rechts gemaakt moet worden.

Kinderen en volwassenen met beperkte lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden blijken vaak verrassend handig gebruik te maken van het bewegingsplateau. En zo positieve extra stimuli te bieden met zeer verrassende gevolgen. Het plateau is grote aanvulling op therapeutisch vlak.

Het AKKA plateau is ook te gebruiken om kinderen en volwassenen beschermd en dus veilig te trainen op het rijden met een elektrische rolstoel. Daarnaast kan het ook dienen als binnenrolstoel.

Het plateau is voor 2/3 betaald met de opbrengsten van de IQ Quiz van RC Voorburg-Vliet. FNO heeft vanuit het programma Klein Geluk de rest bijgedragen.