Recente Sprekers en bedrijfsbezoeken

De Rotary Club Voorburg-Vliet heeft op de meeste bijeenkomsten een (al dan niet externe) spreker die over een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp komt spreken. Verder organiseert de club van tijd tot tijd een interessant bedrijfsbezoek. Hieronder volgt een selectie van recente sprekers en bedrijfsbezoeken:

6 maart 2017 – Marielouise Slettenhaar-Ket (RC Islamabad-Renaissance, Pakistan) Rotary in het land van Malala en de Taliban. Na een studie Duitse taal en letterkunde en Europese studies en een postgraduate certificaat in milieu management, werd Marielouise in 2014 door een Duitse ontwikkelingsorganisatie als M&E expert naar Pakistan uitgezonden.

Pakistan is een heel complex land , waar we van horen en lezen van de vele terreurdaden en de rol van de Taliban. Maar Marielouise laat ons ook de andere kant zien en vertelt dat het land 5% economische groei per jaar kent en dat de beurswaarde van de aandelen met een factor 4 gestegen is in de laatste jaren. Pakistan is een democratische rechtsstaat, met scheiding tussen moskee en staat en van de 200 miljoen inwoners zijn er 17 miljoen die een inkomen hebben gelijk of hoger dan het gemiddeld inkomen in Nederland. De armoede is overigens sinds 2012 gehalveerd. Dit was een openbaring voor een deel van de aanwezige leden !

Ook vertelt Marielouise over Rotary in Pakistan dat daar al sinds 1927 bestaat. Zij is nu anderhalf jaar lid van de jonge club Islamabad-Renaissance met 25 leden, waarvan ongeveer 4 vrouwen. De club bestaat uit 100% Paul Harris fellows, het wordt in Pakistan als een eer ervaren om te kunnen doneren aan de Rotary Foundation (dit is terug te voeren op de humanitaire waarden van de islam) en men is dan ook trots op de bijbehorende onderscheiding. We horen over de vele charitatieve projecten, en krijgen veel informatie over de Rotary polio vaccinatie campagne (met drinkbare druppeltjes die niet gekoeld bewaard behoeven te worden) en het enorme succes daarvan. Marielouise weet ons elke seconde te boeien met een zeer gevarieerd, soms ernstig, soms humoristisch betoog, heel trefzeker gebracht! Ze wordt met een luid applaus hartelijk bedankt voor haar inspirerende en boeiende verhaal.

2 september 2016 – Bedrijfsbezoek aan het International Criminal Court te Den Haag, waar leden (deels met partners) en twee gasten werden getrakteerd op een leerzaam bedrijfsbezoek. Het bezoek begon met een uitleg over het International Criminal Court in Den Haag, dat een permanent hof is voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het Internationaal Strafhof is in 2002 opgericht en inmiddels hebben 124 landen, waaronder alle EU-lidstaten, het statuut van Rome geratificeerd, waarmee zij "verdragsstaat" van het Hof zijn geworden. Het hoogtepunt was het bijwonen van een live rechtszitting.We waren onder de indruk van de professionaliteit en de zorgvuldigheid van het proces dat gevolgd werd, alsmede de strenge veiligheidsmaatregelen. Dit baarde enkele van de leden lichte zorgen op het eind toen zij het gebouw niet meer leken te kunnen verlaten, maar gelukkig kon dit soepel opgelost worden. Voor meer info over het ICC: https://www.icc-cpi.int/

13 juni 2016 – Thema avond over innovatie in het onderwijs, Ruim 50 geinteresseerden waren afgekomen op de door Rotaryclub Voorburg-Vliet georganiseerde thema avond over digitale innovaties in het onderwijs. Experts uit het onderwijs gingen in discussie met de zaal. Panelleden waren prof dr Inge de Wolf van de Inspectie Onderwijs, drs Thijs Veraart, rector van het Sint Maartenscollge en Raymond van Kerkvoorden, directeur van Kunskanskolan. De belangrijkste conclusies waren dat digitale innovaties bijzonder belangrijk zijn maar geen doel op zich moeten zijn. Het zijn veeleer middelen die kunnen bijdragen aan efficienter onderwijs. Wezenlijk is dan wel dat de digitale innovaties gedragen worden door zowel leerlingen als docenten en door hen ook daadwerkelijk als een meerwaarde worden gezien en ervaren. Een breed gedragen gevoel was dat het onderwijs de experimenteerfase (met smart boards en Ipads) eigenlijk al voorbij is en aan de vooravond staat van de structurele inbedding van digitalisering in het onderwijs. Het was een inspirerende en geengageerde avond, met dankzegging aan de gastsprekers voor hun professionele bijdrage aan de discussie.

8 juni 2015 – Thema avond over de toekomst van de zorg, Op deze open thema avond die Rotaryclub Voorburg-Vliet organiseerde waren ruim 60 mensen afgekomen. Er werd vanuit de betrokken zaal druk gedebatteerd met de inleiders: Nolly van der Zeijden van GGZ instelling Parnassia, Frans Hoogeveen, lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool en Ludo Steenmetser, voormalig directeur Welzijn van de gemeente Den Haag. Onderwerpen als de eigen verantwoordelijkheid van burgers, de rol van de voedingsindustrie en de wens van een waardige zorg voor een ieder passeerden de revu.

Kant en klare oplossingen waren ook na deze avond niet voorhanden maar desalniettemin toonde Rotaryclub Voorburg-Vliet zich content met zowel de belangstelling als met de betrokkenheid van de aanwezigen. Zorg doet er dus wel degelijk toe.

18 Mei 2015 – Bedrijfsbezoek aan Joeri Koolhoven, Meubelmaker te Voorburg, die ons op een gastvrij bezoek trakteerde (waarbij de inwendige mens niet vergeten werd) en ons een kijkje achter de schermen van de Koolhoven Collectie liet zien. De passie en liefde voor het ambachtelijk houtbewerken ademde uit alle porien van deze vakman. De aanblik van die schuine lijn of die raadselachtig op elkaar steunende houtdelen, de aanraking van het massieve hout… het is niet altijd te zeggen waarom je valt voor een meubel van Joeri. Het is gewoon móói, roepen de klanten vaak. De Jackie tafel, de Banskie, de Berlage… stuk voor stuk zijn deze meubels persoonlijkheden. Pure en eerlijke basismeubels, strak van lijn. Met details waarvoor Joeri Koolhoven zich laat inspireren door om zich heen te kijken naar architectuur en schilderijen. Bekijk de Koolhoven Collectie ook op www.joerikoolhoven.nl Joeri’s interesse voor mooie klassieke voowerpen bleef overigens niet beperkt tot houten zaken; de op de bezoekersplaats geparkeerde klassieke Bentley van een der leden trok direct zijn aandacht. Het behoort dan ook niet tot de onmogelijkheden dat de Koolhoven collectie uitgebreid zou kunnen worden met de Bentley tafel, on va ver. Joeri, hartelijk bedankt voor deze memorabele avond!

23 Juni 2014 – Caroline van Lanschot: Vrijwilligerswerk in Kuraburi, Thailand

Caroline van Lanschot, Account Manager Education at Bohn Stafleu van Loghum (BSL), neemt ons mee naar Thailand, waar ze vorig jaar vijf maanden vrijwilligerswerk gedaan heeft in een dorp aan de Andaman kust, West Thailand, in het gebied wat in 2004 zeer zwaar getroffen is door de tsunami rond kerstmis. Ze is zelf onderwijskundige en eerstegraads leraar. Haar werkgever BSL sponsort projecten met Andaman Discoveries, een lokale Thaise organisatie die probeert de mensen ter plaatse te ontwikkelen met minimale verstoring van de lokale cultuur en ecologie. Men bevordert verantwoord toerisme en wil zo een brug slaan tussen de Westerse en de lokale cultuur en mensen. De westerse cultuur is lokaal verspreid via TV en internet, en jongeren willen die graag overnemen. Andaman discoveries probeert de jeugd op te voeden, door ze Engels te leren, maar ook lokaal werk te genereren via “ecotoerisme”. Caroline maakt ons deelgenoot van haar ervaringen met Thaise mensen en de cultuur. De cultuur die zeer hiërarchisch is ingesteld, met een onkritische en voor ons gevoel onderdanige houding tegenover leermeesters of leraressen. We maken kennis met een lerares Engels waarmee Caroline geen Engels kan spreken, maar die gelukkig geschreven teksten begrijpt. Caroline heeft voor een tweetal scholen een leerplan Engels opgesteld, en ze heeft zich ook met succes ingespannen om de implementatie te borgen door daar aanwezig te zijn en te blijven. Ze heeft ook de leerlingen geholpen om niet alleen passief de les te volgen, maar vragen te durven stellen, en het geleerde met anderen in de klas te delen. Een school was een staatsschool, de andere een school voor Birmese kinderen. De Birmese mensen zijn uit Birma gevlucht, hebben in Thailand geen legale status en mogen ook niet naar huis terug omdat Birma ze niet erkent. De kinderen krijgen naast gewone lessen ook Engels. Het blijkt dat kennis van Engels in Thailand de weg is naar een beter leven en een hogere status. Na nog veel meer indrukken deelt Caroline ook de leer punten die ze zelf uit Thailand nar Nederland heeft meegenomen: luister rustig, wacht af, en geef ruimte.

Na een luid applaus wordt Caroline hartelijk bedankt door de voorzitter voor haar inspirerende en boeiende verhaal.

27 Januari 2014 – Ed van Zeeland en Michiel de Groot: Bedrijfsbezoek Shell

Vanavond waren we gast van en op bezoek in het Shell-Learning Centre in Rijswijk. We werden ontvangen in de iScope en kregen daar een uitvoerige toelichting van de iScope manager Ed van Zeeland. De iScope is uniek in de wereld en is op 1 mei 2013 in gebruik genomen. Daaraan gingen 18 maanden van voorbereiding en 5 maanden van bouw vooraf. Het is vrijwel onmogelijk het geheel van technische hoogstandjes te beschrijven. We hoorden veel over de technische mogelijkheden, die daarin verwerkt waren: 12 lap-tops tegelijk, 10 projectoren, speciale camera’s en microfoons, stereoscopie enz. Teveel om te bevatten. Maar des te meer konden we zien en beleven. Tot kilometers in de aardbodem. Wat we hoorden en vooral wat we – met een 3D bril op – zagen, was indrukwekkend. Het was , zoals in de aankondiging was voorspeld, een virtuele 3D tour door de wereld van Shell. Soms zelfs 4D. Een indrukwekkende prestatie en presentatie. Als laatste onderdeel van het programma was een kijkje in het core laboratorium. Daar gaf Michiel de Groot, Learning Advisor Geology bij Shell een uitgebreide toelichting over verschillende grondsoorten en het boren daarin. De beide inleiders werden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun bijdrage en dat werd onderstreept met een vloeibaar (geen olie!) geschenk, dat in goede aarde viel mede gezien het niet-virtuele karakter.

Voor verder informatie:

http://www.shell.com/global/future-energy/innovation/researching-around-the-world/iscope.html

27 Mei 2013 – Hannah Watson: Rotary Ambassadorial Scholarship Programme

Vanavond is Hannah Watson onze gast om over dit indrukwekkende programma te vertellen. Zij komt uit de staat South Australia, waar ze 27 jaar geleden in de plaats Port Lincoln werd geboren in een gezin van boeren. Dat bedrijf oefent haar familie al vijf generaties uit. Zij heeft overigens in Adelaide gestudeerd, en was in 2003 al Rotary exchange student in Brazilië in de stad Ribeira Preto. Daardoor kent ze Rotary al wat langer en durfde ze zich aan te melden voor het Ambassadorial Scholarship programma. De Rotary ambassadeurs krijgen een beurs van $ 27,000 om een aantal jaren aan een universiteit van hun keuze een studie op Masters niveau te doen. Hannah wordt gesponsord door de Rotary Club of Brownhill Creek (District 9520) in zuid-Australië en wordt in Nederland gementord door een lid van Rotary Club The Hague Metropolitan. Het programma bestaat sinds 1947 en heeft meer dan 41,000 studenten gesponsord! Het doel is bevordering van internationale bewustwording, en natuurlijk ook het vertrouwd raken met de Rotary doelen zoals Service above self.

Haar presentatie laat ons kort kennismaken met Australië, en ook met haar studie in Leiden, internationaal recht, met specialisatie milieu. Alle colleges zijn in het Engels, en haar collega studenten, 50 in getal, komen van over de hele wereld. Er is een Nederlandse studente.. Leiden werd haar keuze omdat ze in 2010 al vier maanden een stage bij het Internationaal strafhof had meegemaakt en toen veel goeds over de Leidse studie had gehoord. Ze heeft zich in het Nederlandse leven gedompeld, en de koningsdag en de kroning meegemaakt in Amsterdam (zie haar portret foto).

Onze nestor vraagt haar wat ze de slechtste eigenschap van de Nederlanders vindt. Hannah is zeer ad-rem als ze hierop antwoord: “het stellen van een vraag als deze!”, welk antwoord met luid applaus van alle aanwezigen ontvangen werd. Hierna volgde de traditionele uitwisseling van de Rotary-vaantjes, we hebben er nu een zuid-australisch vaantje bij in onze collectie. Hannah’s belevenissen als Ambassadorial Scholar zijn uitgebreid terug te vinden op haar blog: www.rotaryscholarleiden.blogspot.com

11 Maart 2013 – Rob Meershoek, onderwerp: Beveiliging

Rob Meershoek is directeur van het beveiligingsbedrijf Trigion en spreekt de club enthousiast toe over beveiliging met als rode draad voor zijn onderwerp “Hype of Hoop”. Rob geeft een mooi overzicht wat beveiliging allemaal kan inhouden, varierend van objectbeveiliging, mobiele surveillance, cameratoezicht, honden beveiliging, evenementenbeveiliging, een alarm service centrale tot aan “gewone” receptionisten toe. Rob signaleert verder de huidige maatschappelijke trends die direct een neerslag hebben in de beveiligings-branche: de overheid treedt terug, de lokale invloed van gemeenten vermindert, afnemend dreigingsniveau en toenemende acceptie over inzet middelen. De laatste ontwikkelingen laten een trend zien dat functie beveiliging meer in het publieke domein komt (straatcoaches, parkeerwachters enz.), als ook een verdergaande integratie van techniek, manbeveiliging en facilitaire taken en een steeds sterkere nadruk op ICT security.

De club wordt vervolgens door Rob uitgedaagd aan de hand van enkel stellingen:

1-

“Beveiliging is een taak van de overheid, daar moet de burger niet voor opdraaien”

2-

“Door het uitvoeren van beveiliging en veiligheidstaken door commerciële organisaties komt onze privacy in het geding”.

3-

“Beveiliger zou meer mandaat moeten hebben dan de burger, waaronder (beperkte) geweldsmiddelen. Deze stelling wordt niet ondersteund. Geen uitbreiding van bevoegdheden.

De drie stellingen geven aanleiding tot een geanimeerde en interessante discussie, waarna Rob hartelijk wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inspirerende en boeiende betoog.

18 Februari 2013 – Koos Ris, onderwerp: Toets je intuïtie! Omgaan met dilemma’s

Vanavond gaan we een workshop onder deze titel meemaken. Het materiaal is door Rotary in samenwerking met Universiteit Nijenrode ontwikkeld. Koos Ris zal optreden als workshop leider. Hij vraagt ons in kleine groepjes van ongeveer 5 personen bij elkaar te gaan zitten. We zullen in een aantal stappen zelf een dilemma moeten kiezen, en dan via een gestructureerd proces alle aspecten belichten, zoals wat het dilemma precies inhoud, de betrokken partijen identificeren, de gevolgen voor elke keuze belichten en uiteindelijk een keuze maken en die toelichten. Het gaat hierbij niet alleen om de uitkomst, maar ook om het proces, en de reacties en associaties die het volgen hiervan bij ons oproept. Na een intensieve discussie aan 5 tafels, met telkens korte feedback, onthullen de tafels wat de dilemma’s waren en welke keuze gemaakt is. De dilemma’s zijn levensecht, en de discussies hebben in veel gevallen de inbrenger van het dilemma geholpen bij een toekomstige keuze, ofwel hem of haar gesterkt in zijn eerdere beslissing. Koos krijgt een stevig applaus voor de keuze van deze workshop.

14 Januari 2013 – Godfrey Peterson Baguma uit Uganda en Kenechukwu Okoli uit Nigeria, onderwerp: Rotary samenwerking met UNESCO-IHE, eerste ervaringen in Nederland

Godfrey Baguma en Kenechukwu (“Kaycee”) Okoli zijn twee UNESCO-IHE studenten, die door Rotary gesponsorsed worden om in Delft een MSc in Water Management and Sanitation te doen. Rotary Club Voorburg-Vliet zorgt voor de sociale begeleiding van deze twee studenten. Een video verslag van hun bezoek is te vinden op: http://www.facebook.com/RotaryScholarshipProgramUnescoIhe

17 September 2012 – Hanneke Siegert en Jeroen van Aken, onderwerp: Fondsenwerving Prinses Beatrix Spierfonds

Hanneke Siegert vertelt over de oorsprong, doelstelling en werkwijze van het Prinses Beatrix Spierfonds. Ze doet dat aan de hand van beelden van de prachtige website (http://prinsesbeatrixspierfonds.nl) Het fonds is opgericht in 1956 , met name om kinderverlamming (polio) te bestrijden, wat toen in Nederland een gevreesde ziekte was. In 1957 kwam het vaccin tegen polio beschikbaar en in datzelfde jaar werd Beatrix beschermvrouw van het fonds. Anno 2012 is het fonds de financiële motor voor de bestrijding van alle spierziekten, waarvan er 600 bestaan. In Nederland zijn er 200,000 lijders aan een of andere spierziekte. De soorten zijn zeldzaam, vaak erfelijk en soms dodelijk. De ziektes worden gekenmerkt door afname van spierkracht en soms uitval van functies zoals lopen, zitten, slikken of ademen. Wat de strijd tegen polio betreft, daar speelt Rotary International natuurlijk een belangrijke rol, heeft Bill Gates beloofd om de door Rotary opgebrachte gelden te verdubbelen. Ons bekende doel: “Polio de wereld uit” is dichtbij. Europa werd in 2002 poliovrij verklaard. Het Prinses Beatrix Spierfonds zamelt zijn middelen in voor wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken, de oorzaak, het mechanisme en het geneesmiddel. Daarna moet de effectiviteit van het middel onderzocht worden, wat in beginsel een taak is voor de farmaceutische industrie. De inkomsten van het fonds bedragen bijna € 7 miljoen per jaar, de helft uit giften en collectes, de rest uit nalatenschappen, loterijen en cofinanciering (van onderzoek). Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek (36%) Patiëntenzorg (34%). De rest gaat naar voorlichting (12%), fondsenwerving (15%) en het apparaat (3%). Vervolgens bespreekt Jeroen van Aken de aanpak voor de fondsenwerving. De voornaamste pijlers zijn het leger aan donateurs (35,000 in getal) en de 30,000 collectanten (!) die gemiddeld ieder €55 ophalen! Verder is het fonds actief bezig om een digitale strategie te ontwikkelen, met volledig gebruik van de sociale media. Kijk op de website en wordt overtuigd. Na de presentatie volgde een geanimeerde discussie en werden beide sprekers heel hartelijk bedankt voor hun wervelend betoog.

16 April 2012 – Alle Clubleden , onderwerp: De “Elevator-speech”

Stel je staat in de lift van een kantoorgebouw, op de begane grond, en je bent op weg naar de 10e verdieping voor een vergadering. Een collega staat naast je, zijn/haar oog valt op jouw Rotary-speldje en stelt je de simpele vraag: “Dat is toch een Rotary-speldje? Ik wist niet dat jij daar lid van was, wat is dat eigenlijk voor club en wat doen jullie daar zoal?” Tijd voor de “elevator-speech”: leg aan een geïnteresseerde bekende in 30 seconden uit wat Rotary voor jou betekent. En dit is wat we hoorden van de leden van Rotary Club Voorburg Vliet – drie voorbeelden van individuele leden: Het eerste lid kenschetst Rotary met de 3 B’s: Bewustwording, Blikverruiming en Borrel: “Bewustwording” vangt de projecten en service aan de maatschappij, “Blikverruiming” vangt het contact met mensen uit vele beroepen die je normaal niet ontmoet, en “Borrel” behoeft geen verdere uitleg! Het tweede lid komt daarentegen met de 3 V’s die haar passie voor Rotary voeden: Verrijken, Verdiepen, Verbinden: . “Verrijken” vangt de sprekers, goede discussies en diversiteit, “Verdiepen” vangt zingeving, meer kennis door de sprekers en discussies, en tenslotte zorgt “Verbinden” voor projecten voor en in de maatschappij, gezelligheid en het internationale aspect van Rotary. Al gauw wordt de conclusie getrokken dat hiermee de basis voor de BV Rotary is gevormd. Het derde lid kwam vervolgens met de volgende pitch: Rotary verrijkt je leven, en wel door contacten met mensen in andere beroepen , internationale verbanden en community service, dit alles met veel fellowship (kameraadschap) met je mede leden. Als klap op de vuurpijl hebben we als club de redenen waarom wij graag Rotarian zijn, weergegeven via de letters van het woord ROTARIAN:

R van Relevant voor de samenleving

O van Onderling betrokken

T van Toegevoegde waarde

A van dat we allemaal gelijkgestemd, maar ook heel Anders zijn (diversiteit dus)

R van dat we samen een soort Rondgang door de generaties zijn

I van de Inzet die we graag plegen voor clubactiviteiten

A van die Activiteiten zelf, gericht op de samenleving

N van Nabuurschap, oftewel gericht op de samenleving die juist dicht bij ons is

en dat loopt, in de cirkelvorm van het Rotary-wiel, weer heel mooi door naar de R waarmee we begonnen; Dit is Rotary !!

26 Maart 2012 - Ir. Kees de Groot , onderwerp: Klimaatverandering

Een interessant overzicht werd gepresenteerd over de laatste metingen en ontwikkelingen in de klimaatswetenschappen, maar ook een inzicht werd gegeven over belangen en ingegraven posities. In 2008 schreef de emeritus hoogleraar Prof. Thoenes al hierover: “Het was een goede traditie dat wetenschappelijke controverses, en die zijn er altijd bij nieuwe ontwikkelingen, in het openbaar worden uitgevochten, in congressen, op symposia en in de wetenschappelijke literatuur. In de klimaatwetenschap is dit niet zo. Er zijn twee groepen wetenschappers die vrij onverzoenlijk tegenover elkaar staan en die wel genoemd worden “AGW-aanhangers” en “klimaatsceptici”. AGW staat voor (de theorie van) “Anthropogenical Global Warming” en met “klimaatsceptici” worden die lieden bedoeld die kritisch staan ten opzichte van die theorie. Dit is natuurlijk geen correcte term, want elke wetenschapper behoort sceptisch te zijn. Waarom is er geen wetenschappelijke dialoog tussen deze twee groepen? De sceptici zouden dit zeker willen, maar de AGW-aanhangers niet. Zij geloven in de AGW-theorie en wantrouwen alle critici. Sterker nog, zij erkennen in feite niet dat er een grote groep wetenschappers bestaat die “hun” theorie aanvecht. Dit is in de wetenschap ongebruikelijk. Het is eigenlijk “voer voor psychologen”. Waarom zouden wetenschappers andersdenkenden dusdanig wantrouwen, dat zij de discussie mijden?”. Rondom dit thema ontspon zich een levendige discussie tussen de aanwezige leden.

19 Maart 2012 - Diederik Visser, onderwerp: Centraal Bureau voor de Statistiek

Diederik Visser werkt bij het CBS als communicatie adviseur. Een overzicht van de (wettelijk vastgelegde) taken van het CBS wordt gepresenteerd. Het instituut bestaat sinds 1899, en heeft een vestiging in Voorburg en een in Heerlen. 80 % van de gegevens worden voor Eurostat verzameld. De gegevens van het CBS zijn openbaar en via hun website voor iedereen vrij opvraagbaar, waarvan Diederik een kleine demonstratie geeft. Op boeiende wijze worden allerlei statistieken voorgeschoteld, waarbij de aanwezigen eerst gevraagd wordt naar de uikomst, wat de nodige hilariteit genereert. Een belangrijke ontwikkeling is dat meer en meer gegevens volledig geautomatiseerd aan het CBS worden aangeleverd. Diederik geeft als voorbeeld wat dat betekent voor de vorig jaar gehouden volkstelling. Die volkstelling gaf in het verleden aanleiding tot veel opwinding, voornamelijk van mensen die hierin een aantasting van hun privacy zagen. Diederik geeft een interessant vergelijkend overzicht van de kosten en inzet voor verschillende volkstellingen China, Amerika, Duitsland en Nederland. Nederland komt hier verreweg als beste uit, wat een directe gevolg van de hoge graad van automatisering. Een interessant verhaal.