© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Avenues nieuw

Avenues

Fellowship commissie

De commissie heeft als taak het bevorderen dat de leden elkaar beter leren kennen en vriendschapsbanden onderhouden. Ofwel ze organiseren de diverse feestjes.

Vocational service

Specifieke taken zijn:

·

Organiseren van enkele bedrijfsbezoeken

·

Stimuleren van de leden tav. het vermogen van het peil van het zakelijke en beroepsleven.

Community service

Community Service dient de plaatselijke gemeenschap zowel financieel als daadwerkelijk.
Specifieke taken zijn:

·

Traceren en analyseren van projecten en deze adviseren naar Bestuur.

·

De organisatie van het jaarlijkse Sollicitatieproject op het Coenecoop College in samenwerking met de andere service clubs.

·

Organisatie van fundraising projecten.

International Service

International Service bevordert een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen.
Door:

·

Bevorderen van World Community Service door het identificeren en uitvoeren van projecten in het buitenland.

·

Ondersteunen van Group Study Exchange (GSE) en het eventueel organiseren van deelname aan de GSE

·

Onderhouden van de betrekking met de Zusterclub Herford-Widukind.

·

Deelnemen aan activiteiten van Rotary Foundation

New Generation Service

New Generation Service heeft als taak om de jeugd te betrekken en te stimuleren bij locale en internationale projecten, alsmede om uitwisselingsprogramma’s te initiëren, waardoor de wereldvrede en het begrip voor elkaars cultuur wordt bevorderd.

Door de vele jeugdprogramma’s van Rotary International hebben al veel jonge mensen de gelegenheid gehad om leeftijdsgenoten met hetzelfde of een ander beroep te ontmoeten, kennis te maken met andere culturen, buitenlandse vrienden te maken en andere talen te leren. Meer dan 80 landen en meer dan 8000 studenten nemen jaarlijks deel aan de uitwisselingsprogramma’s van Rotary. Dat legt de basis voor ‘’peace and international understanding’’