Een serviceclub

We treffen elkaar wekelijks en dan bespreken we uiteenlopende onderwerpen; zo leren we van en met elkaar en zijn we in staat in actie te komen voor anderen. We zijn dan ook een serviceclub met als internationaal motto: “service above self”

Het succes van Rotary zit in de combinatie van “service” verlenen aan de samenleving en het onderhouden van vriendschappen binnen de club; wij noemen dit “fellowship”.

Binnen de club houden we ons niet met politiek bezig, maar we hebben wel een open oog voor knelpunten in de lokale, regionale en internationale samenleving. Deze maken we bespreekbaar en zo mogelijk pakken we een knelpunt aan. Omdat we gebruik kunnen maken van ieders expertise en talenten en omdat we als “fellows” op elkaar kunnen bouwen, kunnen we mooie projecten opzetten en uitvoeren.