© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Programma

ROTARYCLUB WASSENAAR

2021 - 2022

“Je kunt de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen”

Programma:

Rotary Wassenaar komt wekelijks bijeen voor de lunchmeeting. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor persoonlijk contact tussen de leden en na een kort aperitief wordt gezamenlijk geluncht.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van Rotary Wassenaar, geinviteerden en Rotaryleden van andere clubs uit de hele wereld na overleg met bestuur.

Aansluitend aan de lunch is er een programma van club gerelateerde mededelingen door het bestuur en eventueel vanuit de leden. Hierna is er elke week een mondelinge voordracht van een uitgenodigde spreker of een van de eigen leden.

Onderwerpen variëren van persoonlijke voordrachten door de leden (beroepspraatjes, reisverslagen, ethische overwegingen etc.) of voordrachten van geïnviteerde sprekers over bijvoorbeeld fundraising projecten, maatschappelijke onderwerpen, informatie over bedrijfsactiviteiten of lokale of internationale projecten.

Voor de meest actuele programmering graag contact opnemen met de secretaris Sjoerd Bosma, Lange Kerkdam 52, 2242 BW Wassenaar, Tel. 06 – 5283 5654, secretarisrcw@bureaubosma.nl

Samenkomsten: woensdag 12.15 uur Kasteel "De Wittenburg” _

Landgoed De Wittenburg 1 2244 BV Wassenaar

Tel.:070-5151500

5e woensdag in de maand Partnernight